הי, אני נועה. לחצו כאן

"תמיד ידעת למצוא בי / עוד קצת אור שממני נעלם / נקודה טובה ועוד נקודה טובה ..."
שולי רנד


תהליכי הערכה הם חלק משמעותי מהחיים בבית הספר והם באים לידי ביטוי בכל ההתנהלות, השיח, היצירה, הלמידה והעשייה.

ההערכה משמשת ככלי חשיבה, למידה ומדידת הישגים לתלמידים ולצוות.

תהליך ההערכה הינו דיאלוגי ושותפים בו מבוגרים וילדים.

ההערכה מבוססת על מחקרים של הערכה הומניסטית.

רציונל

תהליכי הערכה צריכים לשקף את חזון בית הספר- הם חלק משמעותי מתהליך הלמידה וככאלו עליהם להתנהל בדרך שמכירה בשונות בין המוערכים, מכבדת אותם ומקיימת אתם דיאלוג.

מודל ימ"ה

ההערכה בבית הספר מתבצעת לפי מודל ייחודי המבוסס על מודל Habits of Mind של דברה מאייר ובפיתוח של צוות בית הספר ביחד עם דר' יעל שטימברג.

המודל מכיל שלושה ממדים של הערכה:

  • ידע - רכישה, הבנה והפנמה של ידע מקצועי בתחומי הידע השונים המשולבים בפרויקט.
  • מיומנויות - שימוש במיומנויות הדרושות לפרויקט כגון: סיכום וכתיבה, שימוש במחשב, עיצוב תוצר, הערכת עמיתים, הצגה בפני אחרים (פרזנטציה) ועוד.
  • הרגלים - רכישה של הרגלי למידה ועבודה כגון: סדר וארגון, עבודה לפי תכנית והגשה במועד שנקבע, יכולת לראות נקודות מבט שונות, הנמקה, יצירתיות ועוד.