הי, אני נועה. לחצו כאן

מיהו קהל היעד של בית הספר?

בית הספר רואה בכל אוכלוסיית חולון את קהל היעד שלו. ההרשמה לבית הספר כוללת שלושה שלבים:

 א. יום התנסות בשנה זו ימי ההתנסות יתקיימו ב 14/2 וב 15/2 בשעות הצהריים.

ב. הגרלה שתתקיים בעיריית חולון. 

ג. ראיון אישי עם הנהלת בית הספר. 

כמה ימים לומדים בשבוע?

בחטיבת הביניים בית הספר פועל חמישה ימים בשבוע, ראשון עד חמישי. ארבעה ימים ארוכים (7 שעות לימוד, בימים א', ב', ד', ה') (הערה: מספר מקצועות בחירה נלמדים בשעה ה-8) ויום אחד קצר (בימי ג'). בתיכון מבנה הלימודים ישתנה בהתאם לצרכים ולהרחבות השונות כך שיתכנו שישה ימי לימוד.

האם יש שיעור לכל מקצוע (כגון תנ"ך, ספרות, ביולוגיה וכדומה)?

מקצועות הלימוד בחטיבת הביניים נלמדים במסגרת מספר אשכולות לימוד: (א) מדעי הרוח, (ב) מדעים (ג) מקצועות מקצועות חובה (כמו מתמטיקה, אמנות, דמוקרטיה, אנגלית וחינוך גופני) ו(4) שיעורי בחירה מגוונים (בתשע"ו נכללים במסגרת הבחירה: ערבית, תקשורת, אומנות הפלסטלינה, צפייה מודרכת בסרטי קולנוע, תגבורי למידה, במדעי הרוח ובמדעים. הלמידה מבוססת פרויקטים. הפרויקט מכוון לתוצר, שכדי להגיע אליו, יש לקיים חקר ממושך הכולל קריאה מרובה, חשיבה, כתיבה במבנה תקין,יצירה ועשייה בהנחיה צמודה של מורה. במסגרת העבודה על הפרויקט, נחשפים התלמידים לתחומי הדעת הקשורים לאשכול ולומדים את ה'שפות' של תחומי הדעת. דרך העיסוק בפרויקט במדעים, ככל שהדבר רלוונטי, נחשפים התלמידים גם לסוגיות בפיזיקה בביולוגיה ובכימיה, דרך העיסוק בפרויקט במדעי הרוח התלמידים לומדים לשון, ספרות, תנ"ך, היסטוריה (ומקצועות הומניסטיים אחרים) בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. בחטיבה העליונה התלמידים לומדים את המקצועות השונים באוריינטיה מכוונת בגרות ולכן לאחר שקיבלו את הכלים בחטיבת הביניים לומדים כל תחום דעת בנפרד.

האם תהיינה הקבצות באנגלית ובמתמטיקה?

הלמידה דרך פרויקטים מאפשרת דרכי למידה מגוונות הנותנות מענה לצרכיו ולרצונותיו של כל תלמיד. יחד עם זאת כדי לתת מענה לצרכים של כל התלמידים ולאפשר התקדמות אישית ישנן הקבצות באנגלית ובמתמטיקה החל מכתה ח'. בכל מקרה במצב של פערים גדולים בתחומי לימוד מסוימים, ועד כמה שהדבר מתאפשר, מחולקת הכיתה לקבוצות, עד לצמצום משמעותי של הפערים. כן ניתנות שעות פרטניות ועזרה אישית, עד כמה שניתן מבחינת משאבי בית הספר. החל מכיתה י', לומדים התלמידים אנגלית ומתמטיקה בקבוצות לימוד המותאמות ליחידות הלימוד בבחינות הבגרות (3, 4 או 5 יח"ל) בכל שלב יתכן מעבר בין קבוצות הלימוד בהתאם לסגירת פערים לימודיים.

באיזו מידה התלמידים יכולים לבחור מה ללמוד?

ההשתתפות באשכולות מדעי הרוח, המדעים, מתמטיקה, אנגלית, וחנ"ג היא חובה. יחד עם זאת, יש בחירה רבה בתוך השיעורים השונים לגבי החלק שכל אחד נוטל בלמידה ובעשייה. כמו כן, בכל שנה יש 3-4 מקצועות בחירה. הבחירה יכולה לבוא לידי ביטוי גם ביוזמות של הילדים ובמעורבות שלהם.

כיצד בית הספר מתמודד עם בעיות התנהגות?

צוות בית הספר נחוש לקיים בבית הספר חיים מכבדים ונעימים. לא תתקבל התנהגות בלתי הולמת, שיש בה חוסר כבוד, אלימות ובוטות. מקרים של התנהגות לא ראויה חריגות משמעת ואלימות מטופלים בנחישות על ידי הנהלת בית הספר, החונכים וכן דרך ועדת הפרט (הכוללת נציגים נבחרים מקרב הצוות והילדים), שמבררת את המקרים האלו, מבהירה את עמדתה ונוקטת, במידת הצורך, באמצעי ענישה. במקרים מורכבים יורחקו תלמידים שאינם נשמעים לכללי בית הספר.

כיצד מכין בית הספר את תלמידיו לבחינות הבגרות?

תעודת בגרות איכותית מהווה כרטיס כניסה לחיים אקדמיים ולחיי עבודה משמעותיים במדינת ישראל לכן בוגרי בית הספר יזכו לתעודת בגרות מלאה, מוכרת ואיכותית.
בית הספר מקדם, בשיתוף עם עיריית חולון ומשרד החינוך, מהלך לבניית תוכנית של 'בגרות אחרת', התואמת את רוח הלמידה מבוססת הפרוייקטים. תוכנית זו תפעל בחלק מתחומי הלימוד. במקצועות האחרים ייבחנו התלמידים בבחינות הבגרות המסורתיות.
בדומה לבתי ספר הפועלים בשיטה דומה ברחבי העולם, אנו מאמינים כי הקניית יכולות והרגלי חשיבה יובילו לתוצאות גבוהות גם במבחנים הארציים, כולל בחינות הבגרות.

אילו מגמות/מקצועות מורחבים נלמדים בתיכון?

בבית הספר קיימות בשנת הלימודים תשע"ו מגמות הלימוד הבאות:

  • מגמה מדעית הנדסית – בדגש Bioinspiration במגמה משתלבים מקצועות ההנדסה והביולוגיה ליצירת פרוייקט גמר בינתחומי המשלב את התוצר ההנדסי שמפותח בהשראת הטבע והמבנים בטבע. הלמידה בעזרת אנלוגיות מכוונות תוצר. הבנת האנלוגיות והשימוש בהן מאפשרת הבנה מעמיקה של תופעות, מאפשרת הכללה של פתרונות ומאפשרת העברה בינתחומית.
  • מגמת אומנויות העיצוב  התלמידים והתלמידות הלומדים במגמה זו רוכשים בסיס ידע רחב באומנות ובעיצוב המאפשר להם להציע פתרונות בינתחומיים מגוונים ויצירתיים המביאים בחשבון גם שיקולים מתחומי הנדסת אנוש, אקולוגיה ואיכות חיים. הלמידה במגמה זו שמה דגש על השמירה והטיפוח של הסגנון האישי, הייחודי של התלמיד.
  • מגמת תקשורת ויחסים בינלאומיים – מגמה המיועדת לתלמידי העולם. במגמה עוסקים בניתוח ובהבנת תהליכים תקשורתיים והשלכותיהם על תחומים חברתיים, משפטיים, פסיכולוגיים, כלכליים, פוליטיים, טכנולוגיים ותרבותיים. השילוב עם יחסים בינלאומיים, תחום במדעי המדינה שנועד לחקור את מדיניות החוץ, מאפשרים ראייה ביקורתית ומפוקחת על תהליכים עולמיים ומקומיים.
  • מדעי הסביבה – למידת תחום מדעי הסביבה כוללת עיסוק רב תחומי בנושאים חברתיים וערכיים: המטרות והפעילויות המלוות את הלמידה מדגישות את התרומה הערכית של מקצוע זה לביסוס אחריותם של התלמידים לסביבה ונכונותם לפעול למען הסביבה והקהילה.

האם יהיו בבית הספר תכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים?

שיטת הלימוד בבית הספר מאפשרת לכל תלמיד לתת ביטוי אישי לרצונותיו וליכולותיו, הן באמצעות בחירה בתוך הפרויקט והן באמצעות יוזמות של תלמידים ובמסגרת התהליך של החונכות האישית. באופן זה, תלמידים עם יכולות גבוהות מקבלים הזדמנות להעמיק את אופני החקירה ואת העבודה על התוצרים במסגרת הפרויקט בהתאם לקצב הלמידה האישי שלהם. בית הספר מאפשר לכל ילד למצות את תהליך הלמידה באופן שיאתגר אותו ויפתח אותו בצורה מרבית.

איזה מענה ייתן בית הספר לילדים עם צרכים מיוחדים?

בבית הספר משולבים ילדים בעלי יכולות מגוונות. בבית הספר יש מורת שילוב (הוראה מתקנת), מטפלת באמנות, מרכז מהו"ת לתמיכה בילדים בעלי קשיי קשב וריכוז, מדריכה חינוכית, יועץ חינוכי לחט"ב ויועצת חינוכית לחט"ע.

האם ניתן לבחור להיות בכיתה עם חברים מהיסודי?

כן. כל תלמיד שעתיד ללמוד בבית הספר יציין בעת הרישום מספר ילדים אשר היה מעוניין ללמוד איתם באותה הכיתה. יש התייחסות לבקשות אלו בעת שיבוץ התלמידים לכיתות, ומובטח שכל ילד יהיה לפחות אם אחד מהילדים שבחר.

האם בית הספר יפעיל מערך היסעים עבור ילדים המתגוררים רחוק מבית הספר / מחוץ לחולון?

ע"פ החלטת עיריית חולון תהיה הסעה לתלמידים מכל רחבי העיר אל בית הספר. 

האם תלמידים יכולים להדפיס עבודות ולהשתמש במכונות הצילום בבית הספר?

המדפסות ומכונות הצילום בבית הספר מופעלות ע"י זכיין (חברת 'מפעיל'). תלמידים שמעוניינים להדפיס בבית הספר יכולים לעשות זאת, בתשלום. עפ"י בדיקתנו, עלות הצילומים נמוכה מהמקובל בחנויות הצילום למיניהן, ומקבילה לעלות במכללות ובאוניברסיטאות. התשלום מתבצע באופן ישיר לחברת 'מפעיל'. הסבר ופרטים נוספים ניתן למצוא כאן.