הי, אני נועה. לחצו כאן

"אנשים חיים ביחד, אי אפשר לבד / אי אפשר לתת רק אצבע ולקחת כל היד..."

אורי זוהר, מיקי גבריאלוב ואריק אינשטיין

בית הספר מעודד פעילות קהילתית וסביבתית במעגלים השונים: בתוך בית הספר- כחלק מתהליך הלמידה ובעבודת הצוות, ומחוץ לבית הספר- במעורבות ובנתינה.

בית הספר מחויב לקהילה ועל כן פתוח לפונים ללא מיון מוקדם. בעתיד יש כוונה שבית הספר ישלב ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות.

רציונל

בית הספר משתייך לחברה, נהנה מהאפשריות שהיא מעניקה לו ומחויב לה ולסביבה. מחויבות זו צריכה לבוא לידי ביטוי בהתארגנות ולמידה בתוך בית הספר ובעשייה ולמידה מחוצה לו. פעילות בקהילה מרחיבה ומעשירה את הילד כאדם לומד וכחבר בחברה, תורמת לפיתוח הקהילה ומחזקת את תחושת השייכות.

קהילתיות וקיימות כערכי יסוד

תפיסת הקהילתיות נובעת מראייה ערכית הבאה לידי ביטוי ב:

  • עידוד אחריות, אכפתיות והגינות כלפי האדם והטבע.
  • קידום גישה ואורח חיים המשמרים את הקיים עבור הדורות הבאים (קיימות).
  • טיפוח חינוך ערכי המכוון לאזרחות פעילה והמחזק תחושת שייכות לחברה.
  • פתיחות בקבלת תלמידים - בית ספר ציבורי ללא מבחני סף.
  • שילוב ילדים בעלי יכולות מגוונות, מוחלשים ומחוזקים.
  • הוויה דמוקרטית המזמנת חיים קהילתיים השתתפותיים תוך עידוד יוזמה ותרומה לקהילה בתוך בית הספר ומחוצה לו.
  • שיתופי פעולה עם הקהילה, המספקים הזדמנויות ללמידה משמעותית.

מעגלים קהילתיים

מתקיימים מספר מעגלים קהילתיים הנוגעים לבית הספר: מעגלים בתוך בית הספר- קבוצות השתייכות ומעורבות: קבוצות הלימוד, קבוצות החונכות, וועדות ועוד. צוות בית הספר שבהתאם לחזון בית הספר ולאופן ההתארגנות שלו מזמן עבודה שיתופית יומיומית בין מורים העובדים על פרויקטים משותפים. מעגלים מחוץ לבית הספר- הקהילה הכוללת הורים, מומחים מקצועיים, ארגונים סביבתיים, תעשיות, השכונה והעיר.