הי, אני נועה. לחצו כאן

"...צחק בנפשי, לבן ומואר / בואה חופשי ולך מאושר..."

דודו ברק

ההוויה הדמוקרטית נועדה להבטיח שיח אנושי וכבוד לכל אדם שהוא ובכל גיל.
ההוויה הדמוקרטית באה לידי ביטוי באורח החיים בבית הספר, על כל מגוון פעילויותיו.
ערכי הדמוקרטיה, ובמיוחד זכויות האדם, מודגשים בלמידה בבית הספר ובמוסדות הדמוקרטיים.
בית הספר מעודד עשייה אזרחית-דמוקרטית פעילה בבית הספר, בקהילה ובסביבה.

רציונל

אורח החיים בבית הספר צריך לשקף את החזון של בית הספר ומתוך זה את הזכות של קהילת בית הספר (ילדים, צוות והורים) לעיצובו.

אורח החיים

אורח חיים של הכרות אישית בין הלומדים, יחס אישי, כיבוד זכויות, שיח, למידה ועבודה בשיתוף, מפגשים חברתיים בקבוצת החונכות, במרחבים המשותפים תוך מתן כבוד לזולת וסיוע לו. מתוך תפיסה זו גם תכנית הלימודים בבית הספר כוללת פעילויות ללימוד זכויות האדם, ערכי הדמוקרטיה והלכותיה וכן פעילויות הנוגעות לעשייה חברתית בבית הספר, בקהילה ובסביבה.

המוסדות הדמוקרטיים

מטרות

המוסדות הדמוקרטיים בבית הספר נועדו:

  • להבטיח את קיומן של זכויות האדם ואת כללי המשחק הדמוקרטי.
  • לאפשר לצוות, להורים ולילדים לקחת חלק בהובלת בית הספר ובהשפעה על קביעת המדיניות וחיי היום-יום שלו.
  • להקרין אוירה דמוקרטית, פלורליסטית והמבוססת על שיח אמתי, שתהווה דוגמה וכיוון דרך.
  • לעודד תרבות של השתתפות, לקיחת אחריות וחלק פעיל בשיח תמידי תוך חשיבה על צרכי הכלל ובמטרה להגיע להסכמות רבות ככל הניתן.

פירוט

המוסדות הדמוקרטיים בבית הספר הם ועדות הביצוע, ועדת פרט. כל הגופים האלו פועלים בדרך של שיח מכבד.

  • ועדות ביצוע - ועדות הנבחרות ומקבלות החלטות בתחומי אחריותן, כגון: ועדת טיולים, ועדת אירועים ועוד.
  • ועדת פרט - ועדה שנועדה לטפל בתלונות שהוגשו על ידי חבר קהילה כנגד חבר קהילה אחר בשל טענה להתנהגות בלתי הולמת או עקב סכסוך. הועדה פועלת בדרך של גישור או בדרך של שיפוט (כולל אפשרות ערעור).


המוסדות הדמוקרטיים פועלים אחת לשבוע ברצועת הזמן  של מקצועות הבחירה.
כל חברי הקהילה (צוות, ילדים, הורים) מוזמנים לפעול במוסדות השונים.