למידה לבגרות בהערכה חלופית מלאה במסגרת חלוצי הערכה - 2 יח"ל

תיעוד חיבורים
תיעוד פרוייקט משחקים דמוקרטיים