אזרחות | חלוצי הערכה

למידה לבגרות בהערכה חלופית מלאה במסגרת חלוצי הערכה - 2 יח"ל

כיתה יא׳

כיתה יב׳