מיומנויות:

שאילת שאלות | נקיטת עמדה


הרגלים

חשיבה ביקורתית | להיות אזרח פעיל ומודע


ידע:

עקרונות הדמוקרטיה: שלטון העם | הגבלת השלטון | שלטון החוק

רשויות השלטון (מחוקקת | מבצעת | שופטת)

תפקידי התקשורת במדינה דמוקרטית (סיקור חדשותי וקמפיין בחירות)

תפיסות חברתיות כלכליות

סקרים


שאלת הפרויקט:

"איך בוחרים נכון?"

שכבת י"ב

מחצית ב'

כחלק מבגרות באזרחות במסגרת חלוצי הערכה

צוות: הלה ברודי ודיקלה רוטברט


בחירות לאתר