פרויקט בחירות

אזרחות חלוצי הערכה | כיתה יב׳ | מחצית ב - תשע״ט

מיומנויות:

שאילת שאלות | נקיטת עמדה

הרגלים:

חשיבה ביקורתית | להיות אזרח פעיל ומודע

ידע:

עקרונות הדמוקרטיה: שלטון העם | הגבלת השלטון | שלטון החוק

רשויות השלטון (מחוקקת | מבצעת | שופטת)

תפקידי התקשורת במדינה דמוקרטית (סיקור חדשותי וקמפיין בחירות)

תפיסות חברתיות כלכליות

סקרים

שאלת הפרויקט:

"איך בוחרים נכון?"

כחלק מבגרות באזרחות במסגרת חלוצי הערכה

צוות: הלה ברודי ודיקלה רוטברט

בחירות לאתר