במגמת אמנויות העיצוב

אנו חיים בעולם שבו גירויים חזותיים הנם, לעתים קרובות, משמעותיים יותר מטקסטים כתובים או נשמעים. הטקסט החזותי עשיר בחוויות ובמידע ומאפשר לצופה להשתתף ולהבין את העולם ואת עצמו - תרבות ויזואלית

ייחוד המגמה נעוץ בדגש המושם על הסביבה הפיזית המקומית בחולון, באמצעות כלים להבנת תרבות חזותית. לימוד, חקירה וקריאה ביקורתית של סביבת החיים מהווים נקודת פתיחה לאמנויות העיצוב. העיסוק המתמשך בסביבה נעשה בכלים אמנותיים, כלי מחקר ובמעורבות חברתית-קהילתית

התלמידים יעברו פרויקט אחד גדול בשנה (כיתה י+יא) המבוסס על "אימוץ" בלתי אמצעי של אתר בחולון: ישהו בו, יחקרו, ישחקו, ייצרו בו ובהשראתו, יציגו אותו ויפעלו ליצירת מודעות אליו. בסיום הפרויקטים המרחב יוצג באור חדש, שיעודד חזרה למרחב מתוך חשיבה ביקורתית ואזרחות פעילה. זאת, מתוך שילוב בין נקיטת פעולה אמנותית, עיצובית ונקודת המבט של צדק סביבתי

פרויקטים לדוגמא, היוצאים מתוך נקודות מוצא מרחביות, ומתוך גישות שונות ביחס ליצירה מבוססת מקום

גישת הלמידה מתוך מרחב, המתקיימת במגמה מתוך תפיסת עולם עיצובית-אמנותית, משולבת כחלק מתוך תפיסת school in the city הבית ספרית, עקרונות מובילים

למידה מתוך הקשר (סיורים | מפגשים)

מעורבות בקהילה (בבית הספר ומחוץ לו)

למידה במרחב העירוני, מציאת ערך במרחב המקומי הקיים

- יישום של למידה ע"י קריאה ביקורתית של המרחב העירוני

- שימוש במרחב כמקור לידע או כמקור השראה

מציאת הזדמנויות במרחב העירוני: שיתופי פעולה עם גורמים בעיר (תרבות | אמנות | עסקי)

חיבור לעולם האמיתי : מקומות תעסוקה | מעורבות חברתית

כל זה מאפשר חיבור למקום בו אתה חי, מציאת הזדמנויות בו, יכולת קריאה של המרחב האישי והציבור. כל התנסות לימודית מהווה בחינה מחדש של המרחב המוכר לכאורה, דרך עיניים חדשות, תוך הצבעה על מוסכמות ועל האפשרות לערער עליהן

שרטוטי בניינים מתוך פרויקט "מגדלים באוויר", כיתה י