רציונל הפרויקט

המונח חיים בסמיכות טומן בחובו התבוננות עומק על דרכי חיים זה לצד זה, בין אם ביחד או בנפרד, מתוך בחירה לחיבור או מתוך השלמה עם כורח המציאות. הבחירה במושג זה איפשר לנו ולהוביל לשיח עמוק, מתבוננן שאין בו הנחת יסוד ברורה של הדרך הנכונה לחיות יחד.

המהלך כולו מתבסס על הגדרות מושגים סוציולוגיים וידע "קשיח" עליו מתבוננים דרך פריזמות מתחומים שונים של המציאות סביבנו: כגון ניתוח פרק בסדרה, ניתוח מקרי בוחן של מרחבים מעורבים בישראל, מפגשים עם נוער ערבי ובהתבוננות רפלקטיבית.

הלימודים במסלול המשותף של עיצוב ואזרחות מאפשרים לנו לגעת בנושאים רציניים שבליבת המורכבויות העולמיות והישראליות והתמודדות באמצעות עשיה עיצובית פרשנית, התבוננות עומק על תהליכי למידה ובחינה של השפעת הידע הנרכש על תפיסות עולמנו.

תחומי דעת (ידע): החברה הערבית בישראל

היכרות | מושגים סוציולוגיים | זהות | תמורות וחיים משותפים.

שאלה פוריה: איך אפשר לחיות בסמיכות?

מיומנויות והרגלים: חקר | חקר חזותי | בין חשיבה קונקרטית לחשיבה סכמתית | חשיבה ביקורתית | נקיטת עמדה | סקרנות | התבוננות רפלקטיבית

תוצר: הצעה מנומקת לחיים בסמיכות והתבוננות רפלקטיבית

משך הפרויקט: מחנוכה עד סוף השנה

חלק א | בית ניתוח שישה טיפוסי בתים מתולדות האדריכלות בישראל

בתים עירוניים

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

בית שלוש קשתות (חלל מרכזי)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

בתים כפריים

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

שכונת חצר

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

מקורות מידע

04 בית חלל מרכזי
03 שכונת חצר
02 בית עירוני חד חללי
01 בית כפרי חד חללי

חלק ב | חיים בסמיכות

ניתוח מקרי בוחן עכשויים בישראל: עבודות חקר + יצירת סכמה מרחבית

חלק ג | הצעות לחיים בסמיכות

בקרוב...

חיפוש עצמי | מהלך רפלקטיבי מלווה - נעשה 4 פעמים לאורך השנה.

כל חיפוש מורכב מקולאז׳ (דימוי סובייקטיבי של החברה הערבית) וטקסט רפלקטיבי אישי. העבודות מוצגות ללא הטקסט.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image