ספרות  חלוצי הערכה

פרויקטים בספרות בכיתות חינוך מיוחד