אחרי האדם מבוא למדעים | כיתה י׳ | תשפ״ב

צוות: ניר מאיר, ענבל הלצר

תחומי דעת: הקשר שבין פיתוח המדע לבין תרבות ומוסר, שדרוג האדם (עריכה גנטית, סייבורגים, רובוטים, התגברות על מחלות), בינה מלאכותית.

שאלה פוריה: אילו סוגיות מוסריות ואתיות עולות מתוך עריכה גנטית, מרחבים סייבואגיים ובינה מלאכותית?

משך הפרויקט: מחצית ב׳

מיומנויות והרגלים: קריאה ותרגום של טקסט מדעי לשפה מובנת, סיכום כתבה והוצאת העיקר, חשיבה מסדר שני על אתיקה ומוסר, עיצוב חזותי מתוך מידע מילולי, כתיבה יוצרת על פי תבנית ברורה.

תוצר: סיפור קצר אשר עוסק בסוגיות של אתיקה, חוקים, מוסר ובינה מלאכותית.

רציונל הפרויקט

מחצית ב׳ במבוא למדעים הוקדשה ללמידה והבנה של מושגים אשר כרוכים בחזית המדע העכשווי, מעריכה גנטית בקריספר ועד רובוטיקה וקשר מוח מכונה. מושגים אלו פותחו ושוכללו לכדי למידת עמיתים ויצירה של ידע משותף. שאלת האתיקה עומדת בליבת הפרויקט וממנו יצאו הקבוצות לחקר תחומים שונים בנושא הבינה המלאכותית. הרציונל שליווה אותנו הוא לעמת את עצמנו מול העכשווי והעתיד הקרוב של חיי היומיום שלנו, החל במכוניות אוטונומיות ועד אובדן מקומות עבודה וכלכלה חדשה. מטרת התוצר היא להצליח ולדמיין עולם בו הסוגיות האתיות והמוסריות כבר נוכחות וקיימות, הן כמקרה פרטי והן ברמה הגיאו פוליטית והאמונית. מושגי יסוד כמו אהבה ואלוהים עומדים שוב למבחן. מעל כל אלו ניצבה מטרה נוספת חשוב - יצירת מרחב לימודי שלם בו האוריינות - כישורי הקריאה, ההבנה והכתיבה נמצאים בכל שלב ושלב.

מהלך הפרויקט (ומספר דוגמאות לשלבים מתוך מהלך הפרויקט)

חלק א - אחרי האדם

 • מושגי יסוד - סיכום בסיסי של סט מושגים מדעיים שיהוו בסיס ושפה משותפת להמשך הלמידה

 • פיתוח מדעי - סיכום כתבה שעוסקת בפיתוח מדעי עכשווי, בנושאים משיקים ״לאדם המשודרג״ (עריכה גנטית, שיבוט, רובוטים, וכו׳). דגש על הבנת הנקרא וכתיבת סיכום קצר, קריא ופשוט.

 • מחשבה ספקולטיבית - שאילת שאלות על עתיד האנושות, בגדש על שאלות מוסריות, על בסיס סיכום המידע. הצגת הסוגיה המוסרית בדימוי קולאז׳ ו/או טקסט קצר.

חלק ב - בינה מלאכותית

 • חיפוש מקורות מידע שעוסקים בשימושים ויישומים של בינה מלאכותית.

 • סיכום קצר של מקורות המידע, דיון כיתתי משותף על ממצאי החקר, תוך נסיון להגדיר מהי בינה מלאכותית ובאיזה אופן פיתוחה אמור להשפיע על חיינו ועתיד האנושות.

 • כתיבה ספקולטיבית - הגדרה של סוגיות מוסריות שעולות מפיתוח ושימוש בבינה מלאכותית, וכתיבת סיפור בדיוני קצר שמרחיב סוגיה זו מתוך נקודת מבט אנושית.

מילון מונחים - סיכום מקור מידע

אין לחלק את המטלות השונות בין חברי הקבוצה - כולן.ם עושים ועושות הכל יחד!

קיבלתם.ן טקסט אשר עוסק בנושא ומושג מסויימים.

 • סמנו יחד משפטי מפתח להבנת המושג (שוחחו על כך וודאו שכולכן.ם מבינים מדוע משפטים אלו סומנו ולא אחרים).

 • כתבו סיכום משותף וקצר של המושג במילים שלכן.ם, תוך שימוש מושכל במושגים שהבנתן.ם.

 • כתבו ארבע שאלות קצרות וברורות שהמענה עליהן יוביל ללמידה מידעית של המושג (נשחק קהות בתחילת המפגש הבא:). שימו לב שהשאלות עוסקות במהות של המונח, ולא אנקדוטות סביבו.

 • לכל שאלה כתבו תשובה קצרה נכונה + שלוש תשובות לא נכונות.

 • (כל תלמיד בנפרד) - כתבו משפט בו המושג אותו למדתם ממלא תפקיד שלילי בעתיד האנושות ומשפט אחד בו ממלא המושג שחקרתם, תפקיד חיובי.

חקר פיתוח מדעי | מטלה קבוצתית | סיכום כתבה

קבוצה יקרה, לפניכן.ם כתבה אשר עוסקת בחזית הפיתוח המדעי של המין האנושי. אנא קראו אותה יחד וענו על השאלות הבאות.

 • העתיקו משפטי מפתח להבנת הנושא והתחום אשר עולים מהכתבה.

 • בחרו 2 מונחים מדעיים בכתבה, שאתם לא מכירים, ומצאו הסבר פשוט למונחים.

 • סכמו במילים שלכן/ם את הכתבה ב 60 מילים (אפשר גם קצת יותר - זה בסדר).

 • חפשו שימושים קיימים בעולם לנושא שחקרתם, עבור כל שימוש, סכמו במשפט אחד וצרפו לינק למקור מידע מהימן.

 • נהלו דיון - איזו סוגיה חברתית, כלכלית, דתית או תרבותית מעלה הנושא אשר סיכמת.ם בכתבה. נמקו מדוע וכיצד.

 • דמיינו שאתם.ן בית משפט גבוה לצדק אשר צריך לכתוב חוקים שיתנו מסגרת לסוגיה שעלתה מהנושא אותו חקרתן.ם. נסחו שלושה חוקים להסדרת הנושא והסוגיה אשר עולה ממנו למען הדורות הבאים.

משימת המשך (סיכום המידע והרחבה, להגשה במצגת)

 • הסבר והגדרה של הנושא (60 מילים ושני מונחים מדעיים).

 • מהם הכללים אשר מגדירים את גבולות הנושא.

 • מלאו שימושים קיימים בעולם לנושא שחקרתם, עבור כל שימוש, סכמו במשפט אחד וצרפו לינק למקור מידע מהימן.

 • הגדירו 2-3 בעיות של מוסר ואתיקה בשימוש של הנושא אותו חקרתן.ם, עבור כל סוגיה כתבו שתי דעות (בעד-נגד, חיובי-שלילי)

מחשבה ספקולטיבית

בסיום עבודת חקר - שאילת שאלות על עתיד האנושות, בגדש על שאלות מוסריות. הצגת הסוגיה המוסרית בדימוי קולאז׳ (מבוסס שאלת ״מה אם״) ו/או טקסט קצר.

חקר בינה מלאכותית

 • מהי בינה מלאכותית - הגדירו במילים שלכן.ם לאחר שקראתן.ם לפחות שלוש מקורות מידע שונים - מהי בינה מלאכותית. (יש להביא קישורים למקורות המידע מהימנים בהם השתמשתן.ם!)

 • באילו תחומי חיים כבר ישנו שימוש ופיתוח של בינה מלאכותית. הביאו לפחות חמישה תחומים שכאלו. בחרו תחום אחד מן הרשימה שהכנתן.ם לצורך החקר בזוגות.

 • קראו לפחות 3 כתבות ומקורות מידע על התחום אותו בחרתם שיש בו שימוש בבינה מלאכותית. (יש להביא קישורים למקורות המידע בהם השתמשתן.ם!)

 • כתבו סיכום של התחום מתוך מקורות המידע ששימשו אתכן.ם - לפחות 160 מילים.

 • נסחו איזו בעיה מוסרית או חברתית/תעסוקתית/כלכלית יכולה לצוץ מתוך השימוש בבינה מלאכותית בתחום אותו חקרתן.ם

תוצר סופי - כתיבה ספקולטיבית

בחקר הבינה המלאכותית העליתן.ם סוגיות שונות של אתיקה ומוסר אשר עלו מתוך פיתוח ויישום בתחומים השונים אותם חקרתן.ם.

 • מתוך השאלות המוסריות והאתיות חשבנו ושוחחנו על אירועים מוחשיים במציאות העכשווית והעתידית, אליהם אנו נדרשים להגיב או להתכונן.

 • התוצר יהיה סיפור קצר, בכל סגנון שתרצו. הסיפור יכול להיות ריאליסטי ואמיתי, בדיוני ועתידני, שייך לעולמות אחרים ואפילו לתקופות אחרות בהיסטוריה, אותן ניתן לכתוב מחדש. החשוב והמהותי בסיפור אותו תיצרו, הוא שהבעיה המוסרית והאתית של הבינה המלאכותית בתחום אותו בחרתן.ם תהיה המרכז והציר אשר סביבו הוא ייכתב.

 • השקופיות מחולקות על פי חמשת חלקי הסיפור הקצר, כאשר בכל שקופית ישנו הסבר על החלק של הסיפור. אנא התקדמו על פי סדר השקופיות לאחר שקראתן.ם את ההסבר שכתוב בכל אחת מהן.