סיכום פרויקטים בשנת הלימודים תשע"ט

כיתה י
כיתה יא
כיתה יב