הייטקתון

מידעון בית הספר

נובמבר 2018.pdf

תשע"ט

אוקטובר 2018.pdf
ספטמבר 2018.pdf
07 יוני.pdf

תשע"ח

06 מרץ.pdf
05 ינואר פברואר.pdf
04 דצמבר ינואר.pdf
03 נובמבר.pdf
02 אוקטובר.pdf
01 ספטמבר.pdf
מאי 2017.pdf

תשע"ז

אמנויות העיצוב פסח 2017.pdf
דצמבר 2015.pdf
נובמבר 2015.pdf