החזון ויישומו

בית הספר מקיים

- חינוך ציבורי, שפניו לקהילה ולסביבה

- למידה משמעותית ומעוררת השראה, המשפיעה על הלומד והמלמד בזמן הלמידה, ופותחת בפניהם נתיבים חדשים

- הוויה דמוקרטית כמטרה וכדרך, כדי לקיים שיח אנושי ולכבד כל אדם, באשר הוא, בכל גיל


רציונל

הנחת היסוד של בית הספר שלנו היא, שבית הספר צריך לראות בכל אדם ובכל גיל כנושא זכויות ולפעול להפנמת המחויבות לערכים הומניסטיים, כמו גם המחויבות לקהילה ולסביבה. יש לקיים למידה, שתיצור

חוויות מפתח משמעותיות ללומדים ותאפשר להם חיים בעולם פתוח. המטרה של בית הספר היא לענות לאתגרים אלו בחינוך הציבורי


בית ספר ציבורי

בית הספר היינו בית ספר ייחודי ציבורי, על-אזורי בתוך חולון. מספר היבטים לציבוריותו של בית הספר

  • בית הספר פתוח לקבלת תלמידים מעוניינים ללא מבחני סף כלשהם. התלמידים מתקבלים בהגרלה מכל חלקי העיר
  • בית ספר גובה תשלומי הורים במסגרת המותר על פי כללי משרד החינוך
  • בית הספר פתוח לקבלת ילדים בעלי יכולות שונות ומגוונות
  • בית הספר מערב אנשים מהקהילה לצורכי למידה והתמחות, וכן מעורב בעשייה חברתית ובפעילות אזרחית


למידה משמעותית

בית הספר מקיים למידה המייצרת בקרב הלומדים חוויה משמעותית בעלת יכולת השפעה בהמשך הדרך. מאפייני הלמידה כוללים

  • יחס אישי והכרות מעמיקה של הצוות את הילדים דרך התארגנות בית ספרית שמפגישה את התלמידים עם מעט מורים, מדי יום ביומו לתקופה משמעותית
  • למידה מבוססת פרויקטים בינתחומית ותהליכית- מכוונת לתוצר, סביב שאלה אינטלקטואלית רלוונטית לעולמם של הלומדים והמלמדים, אישית ווביחד עם עמיתים, יצירתית, בשיתוף מומחים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ותוך יישום תהליכי הערכה משמעותיים
  • ביטוי לרצונות הצוות והילדים, תוך דיאלוג ומקום לבחירה


השקפת עולם הומניסטית

פיתוח סובלנות וסולידריות בין-אישית, פיתוח יחס של כבוד לחוק, יכולת לקיים שיח וביקורתיות, מחויבות לשמירה על זכויות אישיות וחברתיות של בני האדם וקידומן ומחויבות לקהילה ולסביבה

דרך החיים- התנהלות בית ספרית של כיבוד זכויות וקידומן, שיח והשתתפות, תוך ראיית טובת הכלל באמצעות

  • מפגשים המאפשרים הכרות אישית ושיח- חונכות אישית וקבוצתית, למידה בקבוצה עם דגש על שיח ושיתוף פעולה
  • לימוד ערכי הדמוקרטיה וחינוך לפעילות אזרחית-דמוקרטית פעילה
  • מעורבות חברתית- בסביבת בית הספר, בחולון ומחוצה לה