חווית הלמידה

אחד הדברים המיוחדים והחשובים בבית הספר הוא הלמידה מבוססת הפרוייקטים. הלמידה מתבצעת תוך דיאלוג, ויחס אישי, ויש בה דגש על תהליך הלימוד, עבודת צוות, שילוב של עבודה עיונית ומעשית, הצגה בפני קהל, ותהליך הערכה ייחודי

באמצעות הלמידה מעמיקים הלומדים בבירור שאלה אינטלקטואלית, הרלוונטית להם, חוקרים אותה בשיתוף פעולה ותוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועבודת כפיים ובחיבור לעולם, לקהילה ולסביבה. הפרויקטים משלבים עולמות תוכן שונים ומושתתים על מאפיינים רב-תחומיים. חשוב לצוות בית הספר שהלמידה תהיה חדורה באהבת הלימוד והלומד


רציונל

מחקרים מראים, שתמיכה, דיאלוג, יחס אישי ובחירה תורמים ללמידה משמעותית

צבירת ידע בלבד אינה עומדת עוד במרכז הלמידה, הואיל והעידן העכשווי מתאפיין בנגישות למקורות מידע רבים. בתקופה זאת יש לשים את הדגש בלמידה על ערעור של היררכיות ידע ועל יכולת להגיב לצרכים המשתנים תדיר

האדם נדרש למיומנויות של ייצור ידע, יצירתיות, מציאת פתרונות לבעיות רלוונטיות, מורכבות וחוצות תחומים תוך שיתוף פעולה עם אחרים


עקרונות הלמידה

 • יחס אישי ואינטימיות – מפגש עם מספר מצומצם של מורים לפרקי זמן משמעותיים במשך השבוע ולמידה בקבוצות קטנות מאפשרים שיח, היכרות והעמקה בתהליכי הלמידה האישיים והקבוצתיים
 • דיאלוג ובחירה – הלמידה מאפשר לתלמידים להשפיע על החלק שכל אחד מהם נוטל בפרוייקט על פי תשוקותיהם ובדיאלוג עם אחרים
 • למידה מבוססת פרויקטים - למידה תהליכית, סביב שאלה אינטלקטואלית, הרלוונטית לעולמם של הלומדים והצוות, המכוונת מראש לתוצר
 • למידה בינתחומית – למידה רחבה המבוססת על עיסוק בדילמות מרכזיות החוצות תחומי ידע, תוך שילוב בין למידה עיונית למעשית ותוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועבודת כפיים
 • חיבור לסביבה ולקהילה – הדגשת הקשרים לקהילה ולסביבה תוך עידוד למעורבות בהן. מומחים מן הקהילה משולבים בלמידה ובהערכה

אופן הלמידה

הלמידה מתרחשת במרחבים מגוונים: קבוצות, דיוני מליאה, עבודה עצמית, הרצאות, לצד מומחים, בקהילה ועוד. הלמידה כוללת

 • בחירת הנושאים או התמה המרכזית והגדרת בעיה או שאלה
 • תכנון הנושאים הנלמדים, חלוקת זמן ומשאבים
 • חקר - איסוף מידע, למידת הנושא, עבודת מחשבה ויצירה
 • התבוננות על תהליך - הערכת ביניים
 • המשך איסוף מידע ועבודה, כולל פגישה עם מומחים מתחומי הידע
 • הכנת תצוגת למידה, תהליך ותוצר סופי מוסכם
 • הערכת התהליך על ידי הלומד, המורה ומומחים

חיבור לקהילה

חיבור לקהילה בלמידה מבוססת פרויקטים בא לידי ביטוי באמצעות

 • פרויקטים שעוסקים בחיי היום-יום המקומיים
 • מומחים המגיעים לבית הספר
 • השתתפות בפרויקטים שתורמים לקהילה
 • ככל שהילדים גדלים, מרחב הלמידה של בית הספר מתפרש לשכונה הקרובה ולרחבי העיר חולון. במסגרת העבודה על הפרויקטים, הילדים יצאו מבית הספר ללמוד ולעבוד עם הקהילה במקומות שונים כגון: השכונה, מוזיאונים בעיר, מרחבים אקדמיים, פארקים ציבוריים וכדומה

יתרונות הלמידה מבוססת הפרוייקטים

 • מחוברת לעולם האמתי
 • מחזקת תחושת מסוגלות
 • יוצרת חוויות מפתח לימודית משמעותית
 • מטמיעה עבודה קבוצתית מכבדת
 • מותאמת לריבוי האינטליגנציות ושונות בין לומדים
 • מפתחת מיומנויות חשיבה ועבודה מותאמות לאתגרי התקופה