קמפוס פרס חולון, ברוח הייטק-היי

עדכונים, חדשות ופרויקטים מהתקופה האחרונה