איך בוחרים נכון

אזרחות חלוצי הערכה, כיתה יב׳ - תשפ״א

רציונל הפרויקט 

בעידן בו מתקיימות בחירות בישראל מצאנו לנכון להתמודד עם השאלה איך יודעים למי לבחור? מה הוא סט השיקולים שאדם עושה בעת הבחירה במפלגה זו או אחרת? מה הוא סך הידע שצריך על מנת להיות אזרח מודע ופעיל?

מהלך הפרויקט :

חזרה על עקרונות הדמוקרטיה.

רכישת ידע - כנסת וממשלה. 

חקר מצעי מפלגות.

יצירת קלפי רביעית.

אירוע שיא העברת המשחקים בפורמט אינטרנטי לכלל תלמידי בית הספר והובלת מפגשי מומחים. 

שאלה פוריה: איך בוחרים נכון

תחומי דעת (ידע): עקרונות הדמוקרטיה: שלטון העם | הגבלת השלטון | שלטון החוק | רשויות השלטון (מחוקקת | מבצעת | שופטת) | תפקידי התקשורת במדינה  דמוקרטית | סיקור חדשותי וקמפיין בחירות 

מיומנויות והרגלים: שאילת שאלות | נקיטת עמדה | חשיבה ביקורתית | להיות אזרח פעיל ומודע

משך הפרויקט: חודש וחצי


תוצרים:

משחק "רביעיות"  מצעי מפלגות.

אירוע בחירות בית ספרי - מפגשי מומחים בנושאי תקשורת ופוליטיקה.

צוות: דיקלה רוטברט, הלה ברודי

אירוע בית ספרי רב גילי לקראת בחירות

חדרי משחק ורב שיח בנושא תקשורת ודמוקרטיה.

כללי משחק רביעיות בחירות

מחוון כרטיסיות משחק

מחוון ל_רביעיות בחירות_ תשפ_א.pdf

הנחיות עיצוב קלפים

00 רבעיות תבנית 2.pdf

הנחיות חקר מצעי מפלגות

חקר מצעי מפלגות.pdf