המשחק הדמוקרטי

למה לקחת חלק במשחק הדמוקרטי?

אזרחות חלוצי הערכה | כיתה יא׳ - תשע״ח

ידע: מהי מדינה | הרעיון הדמוקרטי | זכויות אדם | עקרונות הדמוקרטיה | משחק ומשחוק 

שאלה פוריה: למה לקחת חלק במשחק הדמוקרטי?

מיומנויות: בניית  שאלות | הבניית כללי משחק | עיצוב התאמת בין מטרה לתוכן

הרגלים: חשיבה יצירתית | עבודת צוות | עמידה ביעדים ורפלקטיביות 

צוות: הלה ברודי ואמיר תדמור

רציונל הפרויקט - בין למה לאיך

הפרוייקט נולד מתוך החיבור לעיקרון ההסכמיות  המדבר על הסכמה על כללי המשחק הדמוקרטי. מכאן, ההזדמנות בשימוש במשחק ובמשחקיות ככלי להתנסויות דמוקרטיות, דרך הצבת דילמות והתמודדות עם נושאים אקטואליים. 

התלמידים למדו את הנושאים של זכויות אדם ועקרונות הדמוקרטיה, בהתאמה לתוכנית הלימודים לבגרות, למדו עקרונות של משחק ומשחוק, ודנו בהזדמנות של משחק ככלי לימודי. 

התלמידים בנו משחקי קופסא, מתוך נסיון לענות על שאלת הפרוייקט. כחלק מתהליך תכנון ויצירת המשחק, התמודדו התלמידים עם מיומנות המענה לשאלות ארוע בהתאם לתוכנית הלימודים בבחינת הבגרות, באה לידי ביטוי באמצעות כתיבת שאלות לכרטיסיות המשחק שלהם. 

מהלך הפרויקט

הנחיות ומחוונים

תוצרים לדוגמא