מה אם?

אזרחות חלוצי הערכה, כיתה יב׳,  תשפ"א (למידה מרחוק)

מהלך הפרויקט

צוות: דיקלה רוטברט, רותם מלאך, הלה ברודי

תחומי דעת: מגילת העצמאות (מדינה יהודית ודמוקרטית) | רצף החלומות | שסעים בחברה הישראלית

שאלה פוריה: איזו מדינה אנחנו רוצים?

משך הפרויקט: מחצית א

תוצרים: תוצר ביניים - מעגלי שיח ליום רבין | חקר שסעים בחברה | פוסטר "מה אם?"

מיומנויות והרגלים:

חקר (איסוף מידע והבנייתו) | הבנת מורכבות בעיה | חקר חזותי  ומתן ביטוי ויזואלי | הבנת מורכבות בעיה | חשיבה ביקורתית | הנחייה  

רציונל הפרויקט 

מתוך השאלה איזו מדינה אנחנו רוצים  יצאנו לברר את הסוגיות הבוערות המרכיבות את החברה בישראל, אופיה של המדינה, המרקם החברתי והמתחים שבו. לצד עצם קיום הדיון, העמקת הידע, היכולת להתבונן ולברור ערכים ומעורבות אזרחית, יצרנו פוסטר שמטרתו לעורר שאלה בצופה מה אם רכיב אחד בשסע שחקרנו היה משתנה. איך שינוי זה ישפיע על החברה, המדינה ועלי?

הנחיות ומחוון מעגלי שיח יום רבין _אהבת הארץ_.pdf

שלב א: מעגלי שיח ליום הזיכרון לזכר יצחק רבין ז"ל

כחלק מלימודי האזרחות בבית הספר שכבת יב לוקחת אחריות על השיח הבית ספרי במסגרת יום הזיכרון ליצחק רבין.  החיבור ליום זה נע על הציר שבין התייחסות לאופיה של המדינה וסוגיות של שסעים בחברה. כחלק מתהליך הלמידה ומתוך רצון לפתוח את השיחה על אופיה הרצוי של המדינה לתפיסת התלמידים, קיימנו מודלינג בכיתות סביב השאלה מהי אהבת הארץ עבורך. בעיקבות כך התלמידים בנו מערכי שיעור עבור מעגלי השיח השונים הכולל שאלה מובילה, מתודה רלוונטית ושאלות לדיון. מעגלי השיח הרב גילאיים התקיימו בשנה זו ב"זום". 

00 הנחיות פרזנטציה מבוססת חקר שסעים בחברה תשפא.pdf

שלב ב: חקר שסעים בחברה | פרזנטציה | למידת עמיתים

שלב החקר הוא השלב העיקרי בפרויקט זה, כל קבוצה חקרה שסע אחר:  הגדירה את הקבוצות, את נקודות המחלוקת , את הנראות בפועל (מבחינה כלכלית חברתית, דמוגרפית וכיוב'), יצרה ציר זמן  והציגה דוגמא להתייחסות לשסע בעידן הנוכחי (תמונה, שיר, כתבה, קריקטורה וכיוב). את החקר העבירו לפרזנטציה אותה העבירו בכיתה, וקיימו דיון עומק על התהוותו של השסע, ביטויו הנוכחי מתוך התהיה האם ניתן לפתור את הסוגיות שעלו מתוך החקר. 

מה אם מפת חשיבה.pdf

שלב ג: מה אם? תרגיל סיעור מוחות במפות חשיבה 

מה היה קורה אילו היה משתנה משהו בשסע? אילו השלכות יכלו להיות לכך? 

מפות.pdf
00 מחוון מה אם תוצר סופי תשפ_א.pdf

פוסטר "מה אם"

החקר ותרגיל סיעור המוחות התמצו לכדי פוסטר בעל שלושה חלקים המציגים שאלת מה אם אחת והשלכותיה האפשריות.

00 דקל - פוסטר _מה אם_ הנחיות .pdf