פרצופה של המדינה

אזרחות חלוצי הערכה, כיתה יב׳ - תשפ״ג

רציונל הפרויקט 

בפרוייקט זה ביקשנו לחשוף את התלמידים לשסעים בחברה הישראלית, מתוך ראיה היסטורית, כלכלית וחברתית. 

היות ששנת הלימודים החלה גם במערכת בחירות לכנסת ה-25,  בחרנו להתייחס לחינוך פוליטי כציר מארגן וכדרך התבוננות ביקורתית על המתרחש במדינה. 

הפרויקט נע בין שיח פוליטי, התייחסות לבחירות ולשאלה האם מפלגות מפלגות? לבין התייחסות לאחריות האזרחית והזדמנויות לייצר סולידריות חברתית.

שאלה פוריה: למה לי פוליטיקה עכשיו ?

ידע: הכרזת העצמאות | ישראל כמדינת הלאום היהודי | מדינה יהודית ודמוקרטית | חינוך פוליטי |  מתח שסע קרע | חקר שסעים בחברה הישראלית

מיומנויות: איסוף מידע | הבנת מורכבות בעיה | מתן ביטוי ויזואלי | יישום ידע תיאורטי בשטח

הרגלים: חשיבה ביקורתית | אדם מתבונן ורפלקטיבי

צוות: נועה הרדוף, דיקלה רוטברט והלה ברודי

תוצר ביניים ראשון - קלפי רביעיות להכרת מצעי המפלגות  

תחת השאלה האם הכל פוליטי? והאם מִפְלגות מֵפַלגות? יצאנו לחקר מצעי המפלגות השונות, ויצרנו קלפי רביעיות לצורך פעילות בית ספרית לקראת בחירות שמטרתן הבנת תפיסות העולם של המפלגות השונות וייצירת שיח מבוסס ידע לשיח פוליטי ולבחירה מושכלת עתידית. בקלפי הרביעיות שיחקו כלל תלמידי בית ספר סיום שיא לקראת הבחירות לכנסת ה -25. 

תוצר ביניים שני  - סולידריות חברתית - מעגלי שיח ליום רבין   

לאחר שדנו במגילת העצמאות, וביכולת של שיח פוליטי לפלג , בחרנו את יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל כיום בו נדבר על הדרך לחיבורים ולסולידריות בחברה הישראלית. 

המשימה של התלמידים היתה להוביל מעגלי שיח בנושא סולידריות חברתית במהלך יום סיור בית ספרי ברכס שיירות. במהלך הטיול התיישבנו למעגלי שיח, בהם כל קבוצת תלמידים הובילה שיחה על משמעותה של עשיה למען החברה וההשפעה שלה על המרקם החברתי בישראל. 

הבחירה ביום הזה נבעה מהתפיסה שזהו יום המזמן שיח בית ספרי סביב ערכים הקשורים בציונות, בניין הארץ, אחריות חברתית, ערכים דמוקרטיים, ותרבות שיח. ההיסטוריה האישית של יצחק רבין מייצרת הזדמנות לחיבור ייחודי של ערכים אלו - היכרות עם חבל ארץ, פיסת היסטוריה ושיח.

העובדה שרבין היה מפקד חטיבה בפלמ"ח ומפקד חטיבת הראל בתש"ח, ואיפשרה לנו  לחבר את  הדרך לירושלים (ובמקרה זה מסלול ההליכה ברכס שיירות) להיכרות עם חבל ארץ, סיפורה של חטיבת הראל  והזדמנות שונה למרחבי שיח בית ספריים בנושא סולידריות חברתית.

תוצר ביניים שלישי - חקר שסעים בחברה ופרזנטציות  

תוצר זו הוא ליבת הפרויקט - ועיקרו חקר עומק של שסעים בחברה. כל קבוצה בחרה שסע אותו בחנה על המימדים ההיסטוריים והעכשוויים שלו. 

התלמדים היו צריכים לבחון את הדברים הבאים:

מאפיינים: מיהן הקבוצות? איפה נקודות המחלוקת? מה הטענות המרכזיות?

היסטוריה: ממה נובע, מה הגורמים להיווצרות השסע? - יצירת ציר זמן היסטורי

איך השסע בא לידי ביטוי? כלכלה | חינוך | דמוגרפיה

אירוע מדגים עכשוי 

ביטוי ויזואלי: תמונה | שיר | אירוע | וידאו

סיכום שלהם : האם החקר שלהם הוא ביטוי לשסע, קרע או מתח. 

חומרי הוראה: הנחיות לחקר | מחוון 

השרוליק שלי

תוצר סופי - קיר קריקטורות - מבוססות פרשנות אישית לאור חקר השסעים לדמותו של שרוליק של דוש 

כמהלך סיכום בחרנו לתת פרשנות אישית לישראליות באמצעות שימוש בדמותו של שרוליק של דוש. לשם כך העמקנו במיהו שרוליק ומה הוביל את דוש לצייר דמות זו, וביקשנו מהתלמידים לחקור את אחת הקריקטורות של המקוריות תוך הבנת ההקשר ההיסטורי שלה והאמירה של דוש באמצעות שרוליק לאירוע זה. 

כמו כן נפגשנו עם הקריקטוריסט שי צ'רקה לשם חיבור והבנה של דרך העבודה של קריקטוריסט, הבחירות שנעשות בציור, הבעות פנים והמשמעות של הוספת פריטים וסיטואציה לדמות קריקטורית קיימת. 

בעיקבות כך ולאור חקר השסעים כל תלמיד.ה צירה  את השרוליק שלו.ה. את הפרשנות האישית של כל תלמיד.ה העתקנו בסופו של דבר על קיר שקוף בבית הספר ואצרנו את הפרשנויות בהתאם לשסעים השונים אותם ייצגו. 

חומרי הוראה: מחוון  | מצגת הנחיות