אבנים מדברות

היסטוריה, כיתה יב׳, במסגרת חלוצי הערכה

ספר - יהדות פולין

מורה: רחלי בני ישראל

תחומי דעת: חיי היהודים בין שתי מלחמות העולם וגורלן בשואה מלחמת העולם השנייה.

שאלה פוריה: מה נשאר בנו?

משך הפרויקט: מחצית א׳

מיומנויות: קריאת מקורות, חקר נושאים, כתיבה ממזגת, כתיבה יצירתית.

הרגלים: עבודת צוות, אחריות אישית, עמידה בזמנים, הגשת טיוטות.

תוצר: עבודת חקר קבוצתית, וכתיבת סיפור - עבודה עצמית.

רציונל הפרויקט: אנחנו יודעים שהיהודים במזרח אירופה נרצחו בשואה. ידוע לנו מי רצח אותם, היכן, איך ומתי. אבל ישנם דברים שאנחנו לא יודעים.

באמצעות הפרויקט ביקשנו לדעת מי היו אותם יהודים? איך הם חיו? במה עסקו? במה האמינו? ומה הייתה עמדתם ביחס לציונות? ועוד..

בסופו של הפרויקט ביקשנו למצוא אילו מאפיינים/אידיאולוגיות/מסורות/אמונות שרווחו אז, נותרו בנו עד היום.

שיתוף פעולה: הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם "אבנים מדברות", תוכנית עירונית קהילתית בהובלת מחלקת הנוער בעיריית חולון ובתמיכה של יד ושם. המיזם מבקש לזכור ולשמר את החיים התוססים של העיירות היהודיות רגע לפני שנעלמו לנצח.


מהלך הפרויקט

 • הקניית ידע בנושאים : מלחמת העולם השנייה, השואה

 • הקניית ידע על חיי היהודים בשטעטל

 • סיורים וביקורים:

   • ביקור במוזיאון "יד ושם" - עמק הקהילות ואיסוף חומרים על העיירות בסיוע המרפ״ד.

   • ביקור במוזיאון "אנו", אוניברסיטת תל אביב.

   • סיור באנדרטאות הקהילות היהודיות, בבית העלמין בחולון.

 • חלוקת תלמידי הכיתה לשבע קבוצות. כל קבוצה חקרה עיירה אחרת בהיבטים שונים. לדוגמא - כלכלה, דת, חינוך, מעמד האישה, פעילויות נוער ועוד.

 • כתיבת עבודת חקר

 • עבודה עצמית : התלמידים כתבו סיפור דמיוני המבוסס על אירועים אמיתיים כפי שנמצאו בעבודת החקר.

יד ושם - עמק הקהילות (ימין) | מוזיאון ״אנו״ (שמאל למעלה) | אנדרטת הקהילות היהודיות, בית עלמין חולון (שמאל למטה)