דרך ערך

היסטוריה, כיתה יא, במסגרת חלוצי הערכה

צוות: דנה שירן אליאש ודניאל שמיל

הפרויקט נלמד במסגרת התכנית החינוכית 'חלוצי הערכה', הממירה בחינות בגרות בהערכה חלופית, במקצוע ההיסטוריה, ביחידת הלימוד העוסקת בנאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה. שם הפרויקט מעיד הן על התוצר הסופי- כתיבת ערך בוויקיפדיה והן על העובדה שדרך כתיבת הערך נחקר נושא רחב בהרבה ונלמדו נושאים נוספים.

פרויקט "דרך ערך" מבקש לעסוק בפיתוח חשיבה היסטורית: הבנת אירועים היסטוריים או יכולת להבחין מה ראוי להיות היסטורי, מהי עובדה היסטורית, כיצד שואלים שאלה בהיסטוריה וכיצד אוספים מידע בחקר היסטורי. מיומנות ההבנה ההיסטורית כוללת את היכולת להעריך, לנתח ולמזג בין עדויות היסטוריות הקשורות לבעיות ונושאים שאין עליהם תשובה נכונה או לא נכונה.

החקר בפרויקט מזמן את הלומד/ת לפתח אמפתיה היסטורית ולעמוד על מורכבותם של המניעים העומדים ביסוד ההתנהגות האנושית בעולם של פשיטת רגל מוסרית וערכית ואת השינויים החלים בהם במהלך הזמן, ומנסה לאפשר ללומד/ת לראות ש"טוב" ו"רע" היסטוריים אינם מושגים חד משמעיים.

דרך ערך