ג׳נדר בלנדר

מדעי הרוח | כיתה ט | תשפ״ב

הפרויקט עוסק בסוגיית המגדר דרך תחומי דעת מגוונים- ספרות, אמנות וניתוח טקסט בעברית. באמצעות צפייה בחנות צעצועים, ניתוח פרסומות, ניתוח שירים, דיון ושיח ביקורתי בכיתה, התלמידים נחשפו להבניות חברתיות, ובפרט להבניות מגדריות, ובחנו את המושג ״הבנייה חברתית״ ביחס לחייהם.

לקראת שלב הפקת התוצר הסופי, יצרנו פוסטרים מחאתיים בהשראת השירים. הפוסטרים נוצרו בשיתוף פעולה ובליווי צוות אמנויות העיצוב בתיכון, שלימד את תורת הגרפיטי ואת טכניקת היצירה המחאתית. יצאנו לתלות את הפוסטרים בשדרות ירושלים, על הגדר של עבודות הרכבת הקלה, ויצרנו תערוכה מחאתית למען שחרור ההבניות המגדריות-חברתיות ולמען עתיד טוב טוב.

תוצר סופי: אמנות רחוב מחאתית בנושא הבנייה מגדרית במרחב הציבורי.

צוות: אדווה, שי, אורית בסיוע צוות אמנויות העיצוב (תיכון)

תוצר סופי

עבודות גרפיטי במרחב העירוני

שלוש סדנאות גרפיטי - כיצד עוברים ממסר מילולי למסר חזותי (בסיוע צוות מגמת אמנויות העיצוב)

שירבוט - סדנת רישום

רישומים מהירים בטוש של דימויים גבריים ונשיים - דגש על שחרור היד והראש.

רישומים גדולים בטוש גרפיטי - הגדלה של הרישומים הקטנים, תוך דגש על הערך שביצירה מהירה, אינטואיטיבית ולא מתוכננת.

פיתוח מסר חזותי

כיצד מוצאים ביטוי חזותי למסר מילולי?

ממחקר חזותי לתהליך של טיוטות בטוש

רישום מוגדל - עבודה על תוצר סופי

הגדלה של הרישומים והכיתובים הנבחרים לפורמט שמתאים להצגה במרחב הציבורי, בטכניקות מעורבות