מה יש בלוח השנה שלי? מדוע בני אדם זקוקים לחגים ומועדים?

ממה מורכבת הזהות שלי? ואיך זה קשור ללוח השנה

כיתות ז, מדעי הרוח בשילוב אמנות

צוות הפרויקט: דפנה צדוק, מיה פלבסקי, יפעת גלעדי (תשע"ז) | עפרי ברעם, יעל קורנשטיין (תשע"ח) | מתן בוינס, שיראל שאלתיאל, זהר ולך (תשע"ט)

בפרויקט זה, חקרנו את מושג הזמן, את מעגלי השנה השונים, ואת הסיפורים האישיים והמשפחתיים שלנו

למדנו על ההבדל בין זמן קווי – היסטוריה וצירי זמן, לבין זמן מעגלי – טקסים ואירועים החוזרים על עצמם במהלך חיינו. השווינו בין לוחות שנה של תרבויות שונות ולמדנו קצת אסטרונומיה. למדנו על זהות ומעגלי שייכות וחקרנו את מעגל הזהות האישי, המשפחתי, הלאומי ואף העולמי. חקרנו על השמות הפרטיים ושמות המשפחה שלנו, תאריך הלידה שלנו, ראיינו את ההורים על סיפור הלידה שלנו, ואת סבא, סבתא וקרובי משפחה אחרים על חגים ומועדים שונים בלוח השנה, ומסורות משפחתיות הקשורות אליהם. קראנו מאמרים באינטרנט באמצעותם ניסינו לענות על שאלות המסבירות מועדים שונים בלוח השנה העבריו

במהלך הפרויקט ניסינו לענות על השאלות – מה יש בלוח השנה שלי? אילו אירועים אנו בוחרים לציין ולמה? כיצד המעגלים השונים שאנחנו שייכים אליהם באים לידי ביטוי באירועים שאנחנו מציינים לאורך השנה? מה עומד מאחורי מועדים שונים בלוח השנה העברי-ישראלי

תיעוד לכל זמן ועת תשעט

לוחות שנה תשע"ט

ורוניקה
ורד
וינקה
וניל

לוחות שנה תשע"ח

hadar.pdf
hararit fixed.pdf

לוחות שנה תשע"ז

לוח שנה תשעז דובדבן-אחרי תיקונים.pdf
לוח שנה דגן אחרון.pdf
לוח שנה דרדר אחרון.pdf
לוח שנה דקל אחרון.pdf