הכל בראש

מגירות2.mp4

ספרות, כיתה יא' - חנ״מ, תשפ״ג

צוות: ליאור שקד, אוסקר אבוש

תחומי דעת: ספרות - שירה מודרנית, תקשורת מעשית. 

שאלה פוריה: כיצד נפש האדם משפיע על השירה?

משך הפרויקט:  מחצית

מיומנויות והרגלים:  מקוריות, יצירתיות, עבודה עצמאית, עמידה בזמנים. 

תוצר: יצירת מיצב-מגירה שמסמל את חדר עבודתו של המשורר. 

רציונל הפרויקט 

בהמלך המחצית למדנו על משוררים ושירי מודרניים ישראלים. למדנו על חייהם של המשוררים וניתחנו את השירים. כחלק מהלמידה בחנו מה היה בעברו של המשורר שגרם לו לכתוב את אותם שירים. 

במקביל במקצוע תקשורת התלמידים תרגלו העברת רגשות דרך דימוי (צילום). כמהלך מסכם עבור שתי המקצועות התלמידים ייצרו מיצב מגירות שמדמה את ביתו, חייו ומצבו הרגשי של המשורר שבו בחרו להתמקד.