השירה לעולם לא נגמרת!

ספרות, כיתה יא' - חנ״מ, תשפ״ג

מורה: ליאור שקד

תחומי דעת: ספרות - שירת ימי הביניים (שירת הקודש והחול העברית  בימי הביניים בספרד)

שאלה פוריה: מה הופך את השירה לאל זמנית?

משך הפרויקט:  מחצית

מיומנויות והרגלים:  כתיבה יצירתית ביומן, הבעת קול אישי ברור, נוכחות/ השתתפות, עבודה עצמאית, עמידה בזמנים, עמידה במשימות מגוונות.

תוצר: יומן אישי שמבוסס על שירת ימי הביניים. 

רציונל הפרויקט 

הפרויקט התמקד בנסיון להבין כיצד שירה מצליחה להיות אוטנטית, מה מקומם של רגשות אמיתיים בתהליך היצירה. במהלך המחצית הראשונה למדנו על משוררים ושירים מתקופת ימי הביניים לאחר ניתוח והעמקה בשירים בדקנו עד כמה נושאי השירים רלוונטים ומשפיעים על העולם האישי שלנו גם כיום. 

לאורך הפרויקט התלמידים ניהלו יומן אישי, שהורכב מתרגילים ברוח השירים שנלמדו. דרך היומן התלמידים הוזמנו לחוות בעצמם רעיונות ותחושות דומות לאלו המדוברים בשירים - להתבונן ברגשות ובעצמם לאורך הפרויקט, בהתאם לתהליכי היצירה והביוגרפיות של המשוררים.

מהלך הפרויקט:

דוגמאות למשימות מתוך היומן:

 לאחר שכל שיר נלמד בכיתה, מתוך הבנת התקופה, מושגים, מוסכמות שיריות וחיוו של של המשורר - קיבלו התלמידים משימות ששמות דגש על הקשר בין מצב רגשי ובין יצירה. דרך משימות אלו התלמידים הוזמנו להיזכר בחוויות אישיות שמהדהדות את השירים שנלמדו. שילוב בין הוראת השירים בכיתה ובין משימות היומן זימנו לתלמידים חוויית למידה שמשלבת בין למידה, התבוננות רפלקטיבית וכישורי חיים.