אחרי האדם   מבוא למדעים | כיתה י׳ | תשפ״ב

צוות: ניר מאיר, ענבל הלצר

תחומי דעת: הקשר שבין פיתוח המדע לבין תרבות ומוסר, שדרוג האדם (עריכה גנטית, סייבורגים, רובוטים, התגברות על מחלות), בינה מלאכותית. 

שאלה פוריה: אילו סוגיות מוסריות ואתיות עולות מתוך עריכה גנטית, מרחבים סייבואגיים ובינה מלאכותית?

משך הפרויקט: מחצית ב׳

מיומנויות והרגלים: קריאה ותרגום של טקסט מדעי לשפה מובנת, סיכום כתבה והוצאת העיקר, חשיבה מסדר שני על אתיקה ומוסר, עיצוב חזותי מתוך מידע מילולי, כתיבה יוצרת על פי תבנית ברורה.

תוצר: סיפור קצר אשר עוסק בסוגיות של אתיקה, חוקים, מוסר ובינה מלאכותית.

רציונל הפרויקט 

מחצית ב׳ במבוא למדעים הוקדשה ללמידה והבנה של מושגים אשר כרוכים בחזית המדע העכשווי, מעריכה גנטית בקריספר ועד רובוטיקה וקשר מוח מכונה. מושגים אלו פותחו ושוכללו לכדי למידת עמיתים ויצירה של ידע משותף. שאלת האתיקה עומדת בליבת הפרויקט וממנו יצאו הקבוצות לחקר תחומים שונים בנושא הבינה המלאכותית. הרציונל שליווה אותנו הוא לעמת את עצמנו מול העכשווי והעתיד הקרוב של חיי היומיום שלנו, החל במכוניות אוטונומיות ועד אובדן מקומות עבודה וכלכלה חדשה. מטרת התוצר היא להצליח ולדמיין עולם בו הסוגיות האתיות והמוסריות כבר נוכחות וקיימות, הן כמקרה פרטי  והן ברמה הגיאו פוליטית והאמונית. מושגי יסוד כמו אהבה ואלוהים עומדים שוב למבחן. מעל כל אלו ניצבה מטרה נוספת חשוב - יצירת מרחב לימודי שלם בו האוריינות - כישורי הקריאה, ההבנה והכתיבה נמצאים בכל שלב ושלב.

מהלך הפרויקט (ומספר דוגמאות לשלבים מתוך מהלך הפרויקט)

חלק א - אחרי האדם

חלק ב - בינה מלאכותית

מילון מונחים  - סיכום מקור מידע

אין לחלק את המטלות השונות בין חברי הקבוצה - כולן.ם עושים ועושות הכל יחד!

קיבלתם.ן טקסט אשר עוסק בנושא ומושג מסויימים.

חקר פיתוח מדעי | מטלה קבוצתית | סיכום כתבה

קבוצה יקרה, לפניכן.ם כתבה אשר עוסקת בחזית הפיתוח המדעי של המין האנושי. אנא קראו אותה יחד וענו על השאלות הבאות.

משימת המשך (סיכום המידע והרחבה, להגשה במצגת)

מחשבה ספקולטיבית 

בסיום עבודת חקר - שאילת שאלות על עתיד האנושות, בגדש על שאלות מוסריות. הצגת הסוגיה המוסרית בדימוי קולאז׳ (מבוסס שאלת ״מה אם״) ו/או טקסט קצר. 

פאנזין (אתר)

חקר בינה מלאכותית

תוצר סופי - כתיבה ספקולטיבית

בחקר הבינה המלאכותית העליתן.ם סוגיות שונות של אתיקה ומוסר אשר עלו מתוך פיתוח ויישום בתחומים השונים אותם חקרתן.ם.