החברה הערבית בישראל

מגמת אזרחות גלובלית, שכבת י"א

צוות: דיקלה רוטברט (תש"פ), הלה ברודי (תשע"ט)


מהלך הוראה שנתי בנושא מיעוטים בעולם והחברה הערבית בישראל.

אינפוגרפיקה של מיעוטים - קבוצות מיעוט | הגדרות של מיעוט | זכויות קבוצה

מה במסגרת - החברה העברית בישראל

פוסטר מדעי - תמורות בחברה העברית (חינוך, כלכלה, קרקעות ועיור)

אינפוגרפיקה של מיעוטים

ידע: קבוצות מיעוט | הגדרות של מיעוט | זכויות קבוצה

שאלה פוריה: מה הדימוי של מיעוט?

מיומנויות והרגלים: חקר | העברת ידע לייצוג גרפי | שיתוף פעולה | יצירתיות |

תוצר: פוסטר אינפוגרפיקה המייצג מיעוטים באחת ממדינות העולם

התלמידים חקרו מיעוטים באחת ממדינות העולם, תהו על היחס של המדינה אל המיעוט ולאחר מכן יצרו פוסטר אינפוגרפיקה מתוך כוונה להנגיש את הידע בצורה קלה וברורה.

מיעוטים תשפ

פוסטר מדעי

ידע: תמורות בחברה העברית - חינוך, כלכלה, קרקעות ועיור

שאלה פוריה: איך מנגישים חקר?

מיומנויות והרגלים: סיכום ועיבוד ידע סביב ציר מרכזי | כתיבת פוסטר מדעי | חשיבה ביקורתית | ריבוי נקודות מבט | נקיטת עתמדה מושכלת | עבודת צוות

רציונל: חקר עומק של תמורות ושינויים בחברה הערבית בישראל לאורך השנים מתוך מטרה להפוך למומחים בנושא קטן (בדומה לעולם האקדמי שם מתרחשת למידת עומק על נושאים) ולהעביר את הידע שרכשתי במסגרת למידת עמיתים ולהתנסות בהתייחסות שונה למידע בסיס זהה.

אזרחות פוסטר מדעי.pdf

תשע"ט

פוסטר מדעי תשפ.pdf

תש"פ

מה במסגרת

ידע: החברה הערבית אזרחי ישראל

שאלה פוריה: איך ידע יכול להשפיע על התהוות של דימוי?

מיומנויות והרגלים: יכולת הפשטה | נתינת שם לתמונה |מתן פרשנות לדימוי | הבנה רפלקטיבית

תוצר: סדרה של חמש גלויות, מלוות בטקסט אישי המחברות את הידע שנרכש במהלך הלמידה השנה לדימוי של החברה הערבית והתייחסות אישית הבוחנת את התהליך שעבר כל תלמיד במהלך הלימודים במגמה השנה

רציונל: במהלך הלמידה ובחמש נקודות זמן ידועות צילמו התלמידים דימוי שלהם לחברה הערבית בישראל. הדימוי הוגש יחד עם טקסט אישי מבוסס ידע של התלמיד המפרט לפי שאלות קבועות את המחשבות, העמדות והאיתגור של העמדות האישיות שלו לאורך השנה.

מה במסגרת תשעט (4).pdf
מה במסגרת תשעט (5).pdf
מה במסגרת תשעט (2).pdf

תוצרים - מה במסגרת

תשע"ט

מה במסגרת תשעט (7).pdf
מה במסגרת תשעט (9).pdf
מה במסגרת תשעט (11).pdf
מה במסגרת תשעט (1).pdf
מה במסגרת תשעט (3).pdf
מה במסגרת תשעט (6).pdf
מה במסגרת תשעט (10).pdf
מה במסגרת תשעט (8).pdf