אינפוגרפיקה של מיעוטים

מגמת אזרחות גלובלית

כיתה יא, תשע״ט - תש״פ


ידע: קבוצות מיעוט | הגדרות של מיעוט | זכויות קבוצה

שאלה פוריה: מה הדימוי של מיעוט?

מיומנויות והרגלים: חקר | העברת ידע לייצוג גרפי | שיתוף פעולה | יצירתיות

תוצר: פוסטר אינפוגרפיקה המייצג מיעוטים באחת ממדינות העולם


רציונל: התלמידים חקרו מיעוטים באחת ממדינות העולם, תהו על היחס של המדינה אל המיעוט ולאחר מכן יצרו פוסטר אינפוגרפיקה מתוך כוונה להנגיש את הידע בצורה קלה וברורה.


מהלך הפרויקט:

הקניית ידע - מושגים סוציולוגיים בנושא מיעוטים

חקר מדינה על מיעוטיה - חלוקות שונות של סוגי מיעוטים

מהי אינפוגרפיקה וכיצד יוצרים כזו?

הגשה וביקורת עמיתים


צוות: הלה ברודי, דיקלה רוטברט