עבודת גמר חקר באמנות עיונית

חובת תוכנית הלימודים, 70% (3 יח״ל) מסך מקצוע האמנות.

לצד ההיבט המעשי במגמת האמנות, עבודת החקר העיונית מפתחת טעם אסתטי וסקרנות ואת המבט הפרשני והביקורתי על שדה האמנות ותולדות האמנות.


מטרת העל של העבודה היא לאפשר לתלמידה להתפתח כלומדת עצמאית, לזהות וליישם את שיטות הלמידה המתאימות לה ולאפשר לזהות את הערכים המניעים את תפיסת עולמה ואת תהליך קבלת ההחלטות שלה.

מהלך העבודה מעודד תלמידות ותלמידים לחשיבה ביקורתית, יצירתיות, הסקת מסקנות והצגת טיעונים. במקביל היא מפתחת כישורים בתחום האישי והחברתי כמו גילוי אחריות, התארגנות, מוסר עבודה, עבודת צוות (במקרה של עבודה בזוגות) תקשורת ושיתוף פעולה. 

בהנחיית: דני מיכאל רוזנברג

מהלך העבודה:

תחומי דעת (ידע):  תולדות האמנות, תרבות חזותית

שאלה פוריה המניעה את תהליך העבודה: מה אני רוצה לגלות בתחום האמנות שמשקף את מי שאני (את עולמי, את סקרנותי)?

מיומנויות והרגלים: בחירה בנושא מחקר; ניסוח שאלת חקר; איסוף והכנת מאגר חומרי למידה; ניסוח טענות מושגיות הנובעות מתוך עובדות; יכולת השלכה והבנה של תהליכי עומק; פיתוח יכולת קריאת טקסט חזותי והמרכיבים שלו כייצוג לתהליכים חברתיים-תרבותיים והיסטוריים; פיתוח יכולת קריאת טקסט מילולי ותמצות שלו במילים אישיות; עמידה בזמני הגשה. 


תוצר: סמינריון  בהיקף של 15 עמ׳ במקרה של עבודה אישית, 25-30 עמ׳ במקרה של עבודה זוגית (+ נספח תמונות וביבליוגרפיה).

דוגמאות לעבודות תלמידים

ייצוגים שונים של ונוס בתקופת הרנסנס, תשפ״ד.pdf
יצוגים של אמנות להטבית והומוסקסואלית על רקע מגפת האיידס, תשפ״ד.pdf
הכאב הנשי בפיסול, תשפ״ד.pdf
מחלות נפש ואמנות, תשפ״ד.pdf
הגוף באמנות, תשפ״ד.pdf
ביטוי האקזיסטנציאליזם באמנות עכשווית, תשפ״ד .pdf
פוליטיקה של זהויות, תשפ״ד..pdf
בדידות ומלנכלוליה, תשפ״ג.pdf
טראומה - אורי קצנשטיין וג_וזף בויס, תשפ״ג.pdf
ייצוג האלוהים באמנות הישראלית, תשפ״ב.pdf
פרקטיקות בדרך ללא מודע באמנות הסוריאליסטית, תשפ״ב.pdf
ביטוי של טראומה וכאב באמנות, תשפ״א.pdf