מועדון ארוחת הבוקר


מהלך הפרויקט:

בחירת מקור השראה לציור (צוות המורים)

טיוטות אישיות של כל תלמיד לסכמה של הציור

חלוקה (בהגרלה) לקבוצות עבודה בהתאם לחלקים נבחרים בציור

בחירת כל קבוצה חלק נבחר מתוך הטיטות האישיות

הרכבת הציור על פי החלקים הנבחרים

רישום הציור על פני פלטות עבודה

עבודה על הציור בצבע

אמנות ועיצוב | כיתה י' | תשפ״ב

צוות: רעות אסימיני ודני רוזנברג

תחומי דעת (ידע): ציור, פופ-ארט (שעתוק, עומק מול השטחה)

משך הפרויקט: מחצית ב׳

שאלה פוריה: באיזה אופן אוכל משקף ערכים תרבותיים?

רציונל הפרויקט: התייחסות לערכים אמנותיים ותרבותיים, אוניברסליים ומקומיים. עבודת צוות וגיבוש הכיתה.

תוצר סדנה: ציור כיתתי משותף, גדול ממדים

תוצר עיוני: ניתוח נושא חתך. ייצוגים של אוכל במנות: טקסט השוואתי בין יצירות אמנות בהקשרם ההיסטורי-והתרבותי.