ענייני פנים

תוצר ביניים במסגרת פרויקט שנתי, העוסק בחברה הערבית בישראל

כיתה יא | מגמת עיצוב גלובלי (במסגרת פרויקט חיים בסמיכות), מגמת אזג״ל

תחומי דעת (ידע): החברה הערבית בישראל: היכרות | מושגים סוציולוגיים | זהות

שאלה פוריה: איך אפשר לחיות בסמיכות?

צוות: הלה ברודי ודיקלה רוטברט (אזג״ל), ענבל הלצר (עיצוב)

סוגיית הזהות המורכבת של הערבים אזרחי ישראל נלמדת במגמה דרך ניתוח פרקים מסדרות טלוויזיה: "עבודה ערבית" וה"תסריטאי" (יצר סייד קשוע) ו-״מונא״ (כתבה מאיה הפנר ויצרה מירה עווד). התלמידים ניתחו דמויות מתוך הסדרה, מתוך המושגים הסוצילוגיים והאזרחיים שנלמדו. את הניתוח העבירו לפורמט של סיפורי פנים של עיתון "הארץ" במסגרתו ניתן להכיר כל דמות ואת המורכבות הזהותית שלה.