שאלת הפרויקט: איך שומרים על הטוב בעולם?

משך הפרויקט: מחצית א'

צוות: הלה ברודי וענבל הלצר

ידע:

אזרחות גלובלית: מהי גלובליזציה? | סחר בינלאומי | תאגידים בינלאומיים | קיימות

עיצוב: יסודות השפה החזותית

מיומנויות:

אזרחות גלובלית: חקר | עיבוד מידע (זיהוי, מיון, ההשוואה, ניתוח, מציאת הקשרים) |הבנת מורכבות והגדרה של בעיה בעולם (יכולת ניתוח אירועים) | מעבר מידע לסכמה | קביעת קריטריונים להערכה

עיצוב: קריאה חזותית | העברת מסר חזותי | הפשטה

הרגלים:

אזרחות: התמודדות עם דעות שונות | איתור נקודות הסכמה והגעה להתאמה

עיצוב: נקיטת עמדה חברתית דרך פעולת עיצוב

במסגרת הלימודים במגמת עיצוב גלובלי (מגמת עיצוב בשילוב מגמת אזרחות גלובלית) בכיתה י', אנו מקיימים, זו השנה השנייה, את פרויקט ״טוב עולמי״. הפרויקט מבוסס על סוגיות של גלובליזציה, תאגידים בינלאומיים וקיימות ובוחן את ההשפעה והתפקיד שלנו כאזרחים בעולם.


הפרויקט מנסה לבחון את הטוב מול הרע בעולם, תוך חיפוש דרך להבין מציאות מורכבת. השנה החלטנו שהפרויקט יתמקד בפיתוח משחקים. לאחר כל פרק בפרויקט התלמידים נדרשים לפתח ולעצב משחק, באמצעותו ניתן להנגיש לקהל הרחב את הסוגיות המורכבות שנלמדות בפרויקט.


הבחירה במשחקים בשנה זו, של למידה מרחוק, מאפשרת בין היתר הזדמנות לייצר מרחב חברתי של שהייה ושותפות - "כמו בעולם האמיתי", במסגרתו המשתתפים לוקחים חלק במשחק, מקיימים שיחה, סביב חוויה משותפת. בשכבה י' היה בזה משום שבירת הקרח, הזדמנות ליצירת קשרים חברתיים בין התלמידים, והזדמנות לייצר מרחב בלתי פורמלי בתוך ההוייה הפורמלית של בית הספר.

יעדי פיתוח גרפיקה
חקר זבל עולמי
חקר הרשיס + אינפוגרפיקה
game night
טוב עולמי חוקים

משחקי טוב עולמי | ערב תוצרים