אינפוגרפיקה של מיעוטים

מגמת עיצוב גלובלי, כיתה יא׳

צוות: חמוטל אלעד והלה ברודי

הפרויקט הראשון במגמת עיצוב גלובלי בשכבת יא, עוסק במיעוטים בעולם ומערכת היחסים של המדינה עם המיעוטים השונים. 

הבחירה בתוצר שעוסק בייצוג ידע איפשר לנו לענות על שאלת הפרויקט שלנו - איך מדמים מיעוטים? 

במסגרת הפרויקט - התלמידים חקרו מדינות שונות בעולם ואת המיעוטים שבהן - בחלוקות שונות - לפי מוצא (אתני), לפי דת ולפי שפה. בנוסף ניסינו להבין מה יחס המדינות למיעוטים אלו? והאם ניתנות זכויות קבוצה או לא?  את הידע הרחבנו לידע חזותי ושאלנו איך בפועל נראות התרבויות השונות, הדתות השונות והשפות השונות. ובכך יצרנו את התשתית הראויה ליצירת אינפוגרפיקה  ובה הסבר גרפי על התפלגות המיעוטים בכל מדינה. 

תוצר: פוסטר אינפוגרפי שמציג מיעוטים במדינה בעולם. 

הצצה לתהליך העבודה

נוף
מחקר חזותי
דת
לאום