קצת אחרת

עיצוב גלובלי | כיתה י׳ | חמוטל אלעד ודיקלה רוטברט

תחומי דעת:

אזרחות גלובלית: מהי גלובליזציה? | גלוקליות | תאגידים בינלאומיים | מטרות הפיתוח של האו"ם | ערים מקיימות.

עיצוב: מה היא שפה חזותית ומסר חזותי (קוד חזותי)

שאלה פוריה: איך עומדים במטרה?

משך הפרויקט: מחצית א'

מיומנויות והרגלים: חקר | עיבוד מידע מורכב (זיהוי, מיון, השוואה, ניתוח, מציאת הקשרים) | קביעת קריטריונים להערכה | הבנת מורכבות והגדרה של בעיה בעולם | עבודה בצוותים משתנים | מעבר מתוכן לעיצוב | הפשטה | העברת מסר חזותי

תוצר: קמפיין גרילה מבוסס חקר על ערים מקיימות, שמטרתו לבחון את ההבדלים בין ערים מקיימות בעולם לבין מאפייני הקיימות של חולון.

רציונל הפרויקט:

הפרויקט מבוסס על הבנה של סוגיות של גלובליזציה והשפעה הדדית, על מטרות לפיתוח בר קיימא של האו"ם ויישומן על ידי ערים בריאות ומקיימות. הפרויקט בוחן את היכולת להעלות מודעות בסביבה הקרובה לנו באמצעות קמפיינים ולעודד קיום מקיים ובריא.

במהלך הפרויקט התלמידים למדו לחקור ולזהות שפה וקוד חזותי ולשנות את משמעותם על מנת לעורר מודעות.

לבסוף, התלמידים התנסו ביצירת קמפיין גרילה להעלאת המודעות של התושבים אודות מדיניות חולון בתחום הקיימות תוך התייחסות ליעדים של האו"ם לפיתוח בר קיימא.

מהלך הפרויקט

מבוא למהי גלובליזציה וגלוקליזציה

מקדונלדס כדוגמא לפעילות גלובלית במרחב מקומי | דגם גלוקלי

חקר תאגידים והשפעתם באופן עולמי ומקומי | עיצוב אריזה גלוקלית

מתכון לפרסומת כתגובה לחקר תאגידים

חקר מטרות הפיתוח של האו"ם | עיצוב אייקון | עולם מושלם | תגובה לבעיות בעולם

חקר ערים מקיימות בעולם | איור של עיר מקיימת

מסקנות על מה היא עיר מקיימת וכיצד הדבר בא לידי ביטוי

מה אם חולון היתה עיר מקיימת? עיצוב פוסטר ביקורתי

קמפיין גרילה במרחב הציבורי בפארק פרס

הצצה לתוצר ביניים: חקר ערים מקיימות בעולם | איור של עיר מקיימת

במקביל לחקר - מה היא עיר מקיימת וכיצד הדבר בא לידי ביטוי

מה אם חולון היתה עיר מקיימת? עיצוב פוסטר ביקורתי

וקמפיין גרילה במרחב הציבורי בפארק פרס