מיני גולף - טוב עולמי


מגמת עיצוב גלובלי | כיתה י׳ 

צוות: הלה ברודי וענבל הלצר

תחומי דעת - אזרחות גלובלית: מהי גלובליזציה? | תאגידים בינלאומיים | מטרות הפיתוח של האו"ם | עיצוב: העברת מסר חזותי | נקיטת עמדה חברתית דרך פעולת עיצוב

שאלה פוריה: איך מדד/ סטנדרט יכול לקדם פעולה אזרחית? 

משך הפרויקט: מחצית א'

מיומנויות והרגלים: חקר | עיבוד מידע מורכב (זיהוי, מיון, השוואה, ניתוח, מציאת הקשרים) | קביעת קריטריונים להערכה | הבנת מורכבות והגדרה של בעיה בעולם | עבודה בצוותים משתנים | מעבר מתוכן לעיצוב | הפשטה | העברת מסר חזותי 

תוצר: פארק מיני גולף שמבוסס על סוגיות שנחקרו בפרויקט

רציונל הפרויקט: 

הפרויקט הראשון במגמת עיצוב גלובלי מהווה בסיס ללימודים במגמה ומטרתו לבסס את העשיה מתוך חקר וידע לביטוי חזותי ועיצובי. 

בפרויקט זה התבססנו על חקר עמוק כחלק מיחידת המיזם של דרישות הפיקוח בלימודי הגבר באזרחות.

בפרויקט רצינו להבין עד כמה מדינות, תאגידים בינלאומיים ואזרחי העולם מקיימים פעולה אזרחית למען שימור החיים על פני האדמה. מתוך התייחסות למטרות הפיתוח של האו"ם כסדנדרט עולמי מוסכם בחנו האם קיומו מקדם עשיה לקידום פיתוח בר קיימא, ושמירה על זכויות אדם (מהזכות לחיים ולביטחון ועד הזכות לסביבה נקיה, והזכות למים ולאוויר נקי).


לצד כתיבת עבודת חקר מעמיקה התעקשנו על יצירת מהלך פרויקטלי שיתופי בו התלמידים מתבססים על הסוגיות העולות מהחקר ויוצרים מרחב משחקי של פארק מיניגולף שינגיש את הסוגיות השונות למשחקים בפארק. בכך אנחנו מייצרים מרחבי משמעות והעלאת מודעות הן אצל התלמידים שלנו והן אצל הנחשפים לסוגיות השונות דרך משחק בכל מתקן מיניגולף. על מנת לייצר את המתקנים השונים בפארק התלמידים למדו לנתח מסרים חזותיים (של תאגידים, ארגונים חברתיים וקמפיינים להאלעת מודעות), והתנסו ביצירת שפה אישית להעברת מסר (דרך עבודות גרפיות בדו-מימד ובניית פארק מיני גולף ממוחזר בתלת מימד). 

פרק א  מטרות פיתוח של האו״ם

על מנת לייצר שפה אחידה לקבוצה כולה , התעמקנו במטרות הפיתוח של האו"ם. חקרנו מה כל מטרה אומרת, חילקנו לקטגוריות ויצרנו לכל קטגוריה ״טוטם״ מתוך האייקונים שמייצגים כל מטרה ומטרה. למעשה בכך יצרנו בסיס לשאלת הפרויקט - עד כמה סטנדרט עולמי יכול להשפיע על פעולה אזרחית? 

 ההתנסות הראשונית בבניית מתקן מיניגולף היתה קבוצתית. הכיתה חולקה לחמש הקטגוריות,  וכל קבוצה בנתה טוטם בתלת מימד המבטא את הקטגוריה כולה. כלל הטוטמים התקבצו למתקן אחד בו ניתן היה לשחק. שלב קבוצתי זה איפשר לכולנו להתנסות הן בבנייה, הן בכתיבת דף מידע המבהיר מהי כל קטגוריה - ואיך העולם יהיה טוב יותר לו יעמדו במטרות אותה קטגוריה מאגדת בתוכה. 

תאגידים - מטרת העבודה

פרק ב  מגזר עסקי - תאגידים

בחירת סוגיה להתמקד בה בחקר עברה דרך בחינת פעילות תאגידים בעולם. התמקדנו בחמישה תאגידים - קוקה קולה, נספרסו, ליוויס, מקדונלדס ואפל. כל קבוצה בדקה את פעילות התאגיד ברמה העיסקית, השיווקית, המסרים התקשורתיים וההבטחה לעשייה למען החברה לעומת מידע על השפעת התאגיד בעולם על הגברת הזיהום הסביבתי, הפגיעה האנושית וניצול משאבי הטבע. פרק העבודה הראשון התמקד בסוגיות הבאות : עבודת ילדים בעולם, סוגיית הפלסטיק בעולם, הצטברות אשפה, מיחזור אלומיניות וזיהום מים.  בנוסף מתוך החקר, חילצנו בעיה אזרחית - עד כמה מתקיימות פעולות ברמת המדינה לשמירה על זכויות האדם הנוסעות מסוגיות אלו.  

על מנת לעצב מתקן מיני גולף שמציג את הסוגיה, נדרשו התלמידים קודם כל לנתח את אופן העברת המסרים של כל תאגיד ואותם לראות בסמיכות לפגיעת התאגיד בעולם ולקמפיינים שמציגים את הסוגיה. את המידע החזותי (הסותר) הצגנו בקולאז׳ים שהפכו לסקיצות לבניית מתקן מיני-גולף תלת מימדי. המתקנים מנסים לחשוף בעיה בעולם ובמקביל למשוך צופים בדומה למהלכים השיווקיים של התאגידים. 

לכל מתקן מיניגולף מתלווה דף מידע המתייחס הן לסוגיה העולמית ולפעילות התאגיד והן להתייחסות בישראל לסוגיה זו.

הנחיות חקר | חילוץ בעיה אזרחית 

פרק ג  ביטוי הסוגיה בישראל

הפרק השני בעבודת החקר התמקד בישראל. איך הסוגיה אותה בחרו באה לידי ביטוי בישראל? מהי האחריות של המדינה בנושאים אלו? ואיך באה לידי ביטוי אחריות זו בחקיקה ובמדיניות בפועל. 

כחלק מתהליך החקר יצרנו סקרים לבירור התנהגות האזרחים ועמדות כלפי הסוגיות השונות. לדוגמא ביררנו האם ואיך מתייחסים ואיך מתנהלים ביחס לאשפה ומיחזור | מהן העמדות ביחס למשק המים בישראל ומהי התנהגות הצרכנים בשימוש במים ככלל ומי שתיה בפרט | ועד כמה יש מודעות לזכויות נוער עובד בישראל. 

את הממצאים נתחו התלמידים ויצרו עבורם גם ביטויים ויזואליים בגרפים לשם הנגשת המידע (מוצגים בצד שמאל). 

פרק ד  מגזר שלישי - ארגונים חברתיים

החלק האחרון בעבודה היתה בדיקה של ארגונים חברתיים - מגזר שלישי בישראל והתרומה שלהם לעשיה האזרחית. פרק זה חיבר למעשה בין הסוגיה האזרחית לבין שאלת הפרויקט ובמסגרתו בחנו עד כמה למטרות הפיתוח של האו"ם ולצורך לעמוד בסטנרט עולמי יש השפעה גם על החברה האזרחית והתרומה שלה לפתרון הסוגיות הנחקרות. מתקן המיני גולף המתקשר לפרק זה עסק בפתרון הסוגיה בעולם תוך התייחסות לפתרונות קיימים לסוגיות השונות.

מבחינת תכנון מתקן המיני גולף, בחלק זה התלמידים נדרשו ליישם לקחים שלמדו בשלבים הקודמים של הפרויקט ולייצר עבודה משחקית, מושכת, שגם משלבת מנגנון מורכב יותר (גשר, שילוב תנועה, מפלסים, איזון וכו׳). כל מתקן שכזה לווה גם בדף הסבר קצר ומונגש לילדים צעירים. 

הנחיות חקר | סיעור מוחות - למידת עמיתים

אירוע סיום

פארק המיני גולף נפתח להתנסות משחקית של תלמידי כיתות ו' (מבית ספר ניב) שבאו להתארח אצלינו בבית הספר. כל קבוצה התנסתה בתשעת המתקנים, נחשפה לדפי המידע, ולשיחה שמנגישה אותם עם התלמידים שיצרו את הפארק. בכך, הרחבנו את מעגל המודעות לסוגיות שחקרנו.