עיר לאנשים

מגמת עיצוב גלובלי | כיתה י׳ 

צוות: הלה ברודי וענבל הלצר

תחומי דעת - אזרחות גלובלית: מטרות פיתוח של האו"מ | זכויות אדם | ערים מקיימות | ערים בריאות | ערים חכמות | עיצוב :  קשר בין מרחב (אדריכלות) לבין חברה ותרבות 

שאלה פוריה: מה הופך עיר מכוונת לאנשים? 

משך הפרויקט: מחצית א'

מיומנויות והרגלים: חקר | עיבוד מידע מורכב (זיהוי, מיון, השוואה, ניתוח, מציאת הקשרים) | התבוננות וניתוח מרחב | הבנת מורכבות והגדרה של בעיה בעולם | עבודה בצוותים משתנים | מודל ככלי חשיבה |  העברת מסר חזותי 

תוצר: פרזנטציה לבעלי עניין בעיר, שמציעה התערבות משמעותית בעיר על מנת להפוך אותה לעיר ״מכוונת לאנשים״, תוך הטמעת הידע שנצבר בפרויקט ושימוש בכלים אדריכליים שנלמדו לאורכו (מודל, הדמייה וטעינת טענה מושכלת). 

רציונל הפרויקט: 

הפרויקט הראשון במגמת עיצוב גלובלי - עוסק בעיר מקיימת. 

במסגרת הפרויקט התלמידים נחשפים למושג עיר חכמה- מקיימת ובריאה, בוחנים פתרונות בערים בעולם ובוחרים להציע פתרון משמעותי לעיר חולון שיקדם את העיר לקראת היותה עיר טובה יותר לאנשים. או כפי ששאלנו בשאלה הפוריה - מה הופך עיר למכוונת לאנשים? כחלק מהלמידה נגענו בזכות לעיר, במטרות הפיתוח של האו"ם ובמבוא לזכויות אדם. 

הלמידה משלבת בין חקר עיוני, על נעשה בעולם, בארץ ובחולון ובין חשיבה עיצובית-אדריכלית, כבסיס לשינוי עתידי שיוצע על ידינו. תהליך הלמידה נע בין היכרות עם הסביבה הקרובה (דרך בניית מודל מצב קיים, עריכת מיפויים שונים וסקרים), ובין חשיבה עיצובית שמאפשרת לדמיין את המרחב אחרת (יצירת הדמיות, שרטוטים ספקולטיביים ובניית מודלים שמתערבים במצב הקיים). 

מטרות פיתוח של האו״ם

על מנת לייצר שפה אחידה לקבוצה כולה , התעמקנו במטרות הפיתוח של האו"ם. חקרנו מה כל מטרה אומרת, חילקנו לקטגוריות ויצרנו לכל קטגוריה ״טוטם״ מתוך האייקונים שמייצגים כל מטרה ומטרה. למעשה בכך יצרנו בסיס לשאלת הפרויקט - עד כמה סטנדרט עולמי יכול להשפיע על פעולה אזרחית? 

 ההתנסות הראשונית בבניית מתקן מיניגולף היתה קבוצתית. הכיתה חולקה לחמש הקטגוריות,  וכל קבוצה בנתה טוטם בתלת מימד המבטא את הקטגוריה כולה. כלל הטוטמים התקבצו למתקן אחד בו ניתן היה לשחק. שלב קבוצתי זה איפשר לכולנו להתנסות הן בבנייה, הן בכתיבת דף מידע המבהיר מהי כל קטגוריה - ואיך העולם יהיה טוב יותר לו יעמדו במטרות אותה קטגוריה מאגדת בתוכה. 

מקרה בוחן - צל

-----

מיפויים  

ניתוח מצב קיים - קריית שרת, חלון

אנלוגיות (העיר כ-)

-----

הצעה לפתרון (לחצו לצפייה)

-----v