סיכום פרויקטים בשנת תשפ״א

שכבת י תשפא
שכבת יא תשפא
שכבת יב תשפא