סיכום פרויקטים בשנת תשפ״ב

תשפב - שכבת י
תשפב - שכבת יא
תשפב - שכבת יב