סיכום פרויקטים בשנת תשפ״ד

כיתה י.pdf
כיתה יב.pdf
כיתה יא.pdf