ספרות, כיתה י' + כיתה יא׳, תשפ״ג

שאלה פוריה: מה אקריב למען הצדק שלי?

ידע: מושגי יסוד בטרגדיה היוונית | הכרות מעמיקה עם הדרמה "אנטיגונה" | חקר היסטורי של דמויות מהפכניות | הכרות עם מבנה הטרגדיה ומאפייני הגיבור הטרגי

מיומנויות: כתיבה ועיבוד של מונולוג דרמטי | טיוטות מרובות | הצגה מול קהל | עיבוד חקר היסטורי לצורך פיתוח דמות ספרותית

הרגלים: עמידה בזמנים | עבודה בקבוצות | חשיבה ביקורתית | אמפתיה

תוצר: מונולוגים ספרותיים של דמות היסטורית.

אירוע סיום: הצגת המונולוגים בכיתה, אירוע שכבתי והצגה של מונולוגים נבחרים

רציונל הפרויקט: הטרגדיה ״אנטיגונה״ מזמנת אותנו אל פרויקט החקר השלישי שלנו בתכנית ושאלת הפרויקט, ״מה אקריב למען הצדק שלי?״, מתכתבת עם שאלת הפרויקט הראשון בנוגע לתפקיד של הסופר.ת/ משורר.ת בעולם. ועם שאלת הפרויקט השני אשר מחברת את תפקידם של יוצרי הספרות לזהותם האישית והתרבותית. פרויקט הטרגדיה יאפשר לנו להעמיק מתוך תהליך ההתבגרות השלם של תלמידי בית הספר, אל תוך שאלות אוניברסליות של טבע האדם, יחסי כוחות בין המינים והאוניברסליות הנצחית של היצירה הספרותית. מתוך תהליכי למידת העמיתים נצא לחקור דמויות מופת אשר הקריבו למען תפיסת הצדק שלהן. מתוך תהליך עבודת החקר והשיתוף בכיתות נעבור לכתיבת מונולוג ספרותי של דמויות אלו ובכך נשלים תהליך כתיבה של שלוש יצירות ספרותיות שנוצרו ושותפו על ידי כלל התלמידות והתלמידים.

צוות: ניר מאיר, שירן לוי, שני קולטר פוקס, סופיה דוכן

דוגמאות לתוצרי מונולוגים

ישו.pdf
קורצק.pdf
רבין 2.pdf
גלילאו גלילי .pdf
שרה אהרונסון.pdf
ביידר.pdf
רבין.pdf
בן יהודה.pdf