הכל או כלום | אנטיגונה

ספרות, כיתה י', תשפ״ד

שאלה פוריה: מה אקריב למען הצדק שלי?

ידע: מושגי יסוד בטרגדיה היוונית | הכרות מעמיקה עם הדרמה "אנטיגונה" | חקר היסטורי של דמויות מהפכניות | הכרות עם מבנה הטרגדיה ומאפייני הגיבור הטרגי

מיומנויות: כתיבה ועיבוד של מונולוג דרמטי | טיוטות מרובות | הצגה מול קהל | עיבוד חקר היסטורי לצורך פיתוח דמות ספרותית

הרגלים: עמידה בזמנים | עבודה בקבוצות | חשיבה ביקורתית | אמפתיה

תוצר: מונולוגים דרמתיים של דמות היסטורית.

אירוע סיום: הצגת המונולוגים בכיתה, אירוע שכבתי והצגה של מונולוגים נבחרים

רציונל הפרויקט: הטרגדיה ״אנטיגונה״ מזמנת אותנו אל הפרויקט השני שלנו בתכנית הלימודים שלנו, כאשר שאלת הפרויקט, ״מה אקריב למען הצדק שלי?״, מתכתבת עם שאלת הפרויקט הראשון בנוגע לתפקיד של היצירה הספרותית בעולם

פרויקט הטרגדיה מאפשר לנו להעמיק אל תוך שאלות אוניברסליות של צדק וערכים נצחיים מול צורכי השעה, טבע האדם, יחסי כוחות בין המינים והאוניברסליות הנצחית של היצירה הספרותית.

מתוך תהליכי למידת העמיתים יצאנו לחקור דמויות מופת אשר הקריבו באוםן אישי למען תפיסת הצדק שלהן. מתוך תהליך עבודת החקר והשיתוף בכיתות יצרנו מחזות בשלוש מערכות של מונולוגים עבור דמויות אלו.

בתהליך החקר והכתיבה של התוצרים העמיקו הכיתות בידע ולקחו עליו בעלות מתוך אמפתיה ואימוץ נקודת המבט של הדמויות אותן חקרו בקבוצות השונות. כתיבת התוצר היוותה התנסות נוספת ביצירה ספרותית אישית, הפעם כזו שמחייבת התייחסות לקהל ומאלצת לאפיין דמויות מתוך כתיבה מונולוגית בלבד.

צוות: ניר מאיר, שירן לוי, שרונה שליט

דוגמאות לתוצרי מונולוגים

2טרגון.pdf
1טרגון.pdf
4טרגון.pdf
3טימין.pdf
6טרגון.pdf
7טיליה.pdf
4טיליה.pdf
2טלמון.pdf
5טימין.pdf
2טיליה.pdf
5טיליה.pdf
3טרגון.pdf
3טיליה.pdf
1טלמון.pdf
6טימין.pdf
4טימין.pdf
1טיליה.pdf
5טרגון.pdf
8טרגון.pdf
1טימין.pdf
2טימין.pdf
7טרגון.pdf
3טלמון.pdf
6טיליה.pdf