מה הסיפור שלי?

ספרות, כיתה יא', תשפ״ג

צוות: ניר מאיר, שירן לוי, שני קולטר פוקס

שאלה פוריה: מה הסיפור שלי?

ידע: מאפייני הסיפור הקצר | מבנה הסיפור הקצר | הבנת הסיבוך כאמצעי ליסוד הראשון של הספרותיות על פי ג׳ונתן קאלר | היכרות עם נושאים וסגנונות כתיבה שונים של הסוגה | הבנה של מאפייני הסוגה ביחס לשירה.

מיומנויות: עריכה וכתיבה של ראיון | תמלול מהקלטה | תרגום של נתונים יבשים ליצירה ספרותית אישית | כתיבה של סיפור קצר על פי כללי הסוגה | פענוח תמונה לטקסט פרשני | יצירה של טיוטות מרובות.

הרגלים: שיתוף ורפלקציה בחומרים ביוגראפיים | הנעה של הבנה מצורה אחת לאחרת של טקסטואליות | חיבור בין דורי ותרבותי | תוך יצירת קשר מחודש ומחדש למשפחה  גרעינית ומורחבת.

תוצר: כתיבת סיפור קצר אישי, המבוסס על חקר חפץ או תמונה משפחתיתפרויקט הסיפור הקצר, מה הסיפור שלי?, הוא הפרויקט המסיים את לימודי הספרות והחמישי במספר של שכבה י״א מאז כניסתם לתיכון.

רציונל הפרויקט

השאלה אשר מובילה את הפרויקט היא "מה הסיפור שלי?". בפרויקט זה נעמיק בסיפורת קצרה אשר נושא המשפחה, השבר הבין דורי ויחסי השארות הסמויים בין הורים לילדיהם עוברים בכולם כחוט השני. תוך כדי חקר ולמידת עמיתים של רכיביו הייחודיים של הסיפור הקצר  נחדור לעומק הסוגייה  של זהות תרבותית בארץ ישראל. תוצר חקר הפרויקט יהיה ספר סיפורים קצרים אשר יכתבו מתוך חפץ או תמונה שנשתמרה במשפחתם של התלמידים. חפצים ותמונות אלו ינכיחו בסיפוריהם את הקונפליקטים הבין דוריים אשר סביבם ינוע ציר היצירה אותה יכתבו. 

זוטה (1).pdf
זעתר (1).pdf
זעפרן (1).pdf
זוגן (1).pdf