מה הסיפור שלי?

ספרות, כיתה י', תשפ״ג

צוות: ניר מאיר, סופיה דוכן, שני קולטר פוקס

תחומי דעת: סוגת הסיפור הקצר, המבנה הייחודי של הסיפור הקצר, חקר הסטורי

שאלה פוריה: מה הסיפור שלי?

משך הפרויקט:  9 שבועות

מיומנויות: עריכה וכתיבה של ראיון, תמלול מהקלטה, תרגום של נתונים יבשים ליצירה ספרותית אישית, כתיבה של סיפור קצר על פי כללי הסוגה, פענוח תמונה לטקסט פרשני. יצירה של טיוטות מרובות.

הרגלים: שיתוף ורפלקציה בחומרים ביוגראפיים, הנעה של הבנה מצורה אחת לאחרת של טקסטואליות, חיבור בין דורי ותרבותי, תוך יצירת קשר מחודש ומחדש למשפחה הגרעינית והמורחבת.

תוצר: סיפור קצר שהסיבוך שלו סובב סביב חפץ שעובר בדורות של המשפחה.

רציונל הפרויקט 

בפרויקט זה אנו מעמיקים בסיפורת קצרה אשר נושא המשפחה, השבר הבין דורי ויחסי השארות הסמויים בין הורים לילדיהם עוברים בכולם כחוט השני. תוך כדי חקר ולמידת עמיתים של רכיביו הייחודיים של הסיפור הקצר אנו חודרים לעומק הסוגייה  של זהות תרבותית בארץ ישראל. תוצר חקר הפרויקט הוא ספר סיפורים קצרים אשר נכתבו מתוך חפץ או תמונה שנשתמרו במשפחתם של התלמידים. חפצים ותמונות אלו ינכיחו בסיפוריהם את הקונפליקטים הבין דוריים ושאלות מוסריות אשר סביבן נע ציר היצירה אותה כתבו. 

מהלך הפרויקט

מעורבות ושיתופי פעולה:  

חלק מתוצר רב תחומי ״שאלה על מוסר וחברה״ - ספרות, תנ״ך ומבוא למדעים. (לחצו לצפייה בתוצר המשותף).

חצב.pdf
חרצית.pdf
חרוב.pdf
חיטה.pdf