ניתוח לב פתוח  

פרויקט שירת ימיי הביניים ושירה מודרנית

ספרות, כיתה י', תשפ״ג

שאלה פוריה: האם שירה יכולה לרפא?

ידע: שירת ימי הביניים, שירת התחייה ושירת דור המדינה | אמצעים אומנותיים ומבניים | סוגות שונות של שירה

מיומנויות: ניתוח שיר באופן עצמאי | כתיבה השוואתית | כתיבה יוצרת

הרגלים: יכולת תרגום | עבודת צוות | מקוריות ויצירתיות | שיתוף הכיתה בתוצר יצירתי אישי | הבעת קול אישי ברור | אחריות קבוצתית

תוצר: הפקת ערב שירה - ותערוכת שירה

רציונל פרויקט

התכנית מתחילה בשאלה "האם שירה יכולה לרפא?" מתוך רצון ליצירת מרחב לחקירת מעמדם של המשוררים בעיני עצמם ובעיני החברה הסובבת אותם. חקירה זאת מתחילה משירת ימי הביניים ומסתיימת בשירה עכשווית ממש (עמית זרקא - לדוגמא).  תוצרי החקר יובילו לתובנות בנוגע לתפקידה של השירה הן בדיאלוג הבין תרבותי בין האיסלאם ליהדות בימי הביניים והן לתפקידה של השירה בתהליך הקוממיות של הציונות, כחלק ממהפכת הנאורות ששטפה את אירופה במאה ה 19, ועד היותה אמצעי למוביליות חברתית ובסיס לחשיבה ביקורתית  בארץ ישראל של דור תש״ח ודור המדינה. תוצר החקר של פרויקט השירה מוביל את התלמידים להצגת תערוכת שירה אישית אשר מתייחסת לשירה כאמצעי לתיקון עולם והבעת עמדה בו.


צוות: ניר מאיר, שירן לוי, סופיה דוכן

חרוב - תוצר
חצב - תוצר
חרצית - תוצר
חיטה - תוצר