1984 - מה מסתירה השפה?

ספרות, כיתה יא', תשפ״ד

צוות: ניר מאיר, שירן לוי, שרונה שליט

שאלה פוריה: מה מסתירה השפה?

משך הפרויקט:  מחצית א׳

ידע: למידת סוגת הרומן, הקשר בין מילים למציאות, ידע הסטורי, השפעה של סופרים על התרבות והעולם, הבנה והכרה של מילים נוספות והרחבת המשמעויות שלהן, הפוליטיקה של השפה. 

מיומנויות: כתיבת יומן קריאה מונחה וארוך תוך הקפדה על רף אקדמי מוגדר, עבודה בקבוצות, יצירת מילון שפה מורחבת, עיצוב ועימוד גרפי, למידה עצמית בחופשת הקיץ.

הרגלים: למידה עצמית, למידה בקהילה לאורך זמן טקסט ארוך, יצירת תוכן עצמי מתוך חקר מציאות מילולית וחברתית, עבודה בקבוצות.

תוצר: יצירת מילון מילים ומושגים, מרחיבי מציאות ולא מצמצמי תודעה. כרזות של מילון המילים והמושגים.

רציונל הפרויקט 

פרויקט הרומן אשר מסיים את תכנית הלימודים שלנו בספרות סוגר מהלך שלם של עיסוק בספרותיות, כוחה, כישלונותיה ויכולתה להוות קול שלם לביטוי של עצמי ועמדה בעולם באופן ייחודי ואמנותי. תכנית הלימודים שמתחילה בשאלה ״האם שירה יכולה לרפא?״ ומסתיימת בשאלה, ״מה מסתירה השפה?״ מזמינה את התלמידות והתלמידים לחקור ולגלות סוגות שונות בספרות ותוך כדי כך לפתח מיומנויות והרגלים אשר מובילים אותם להתמודדות עם יצירה רחבת יריעה ומורכבת כמו הרומן 1984 של ג׳ורג׳ ארוול.

במהלך הקריאה והלמידה ברומן, גילינו שבבסיס התודעה וההתנהגות האנושית נמצאת השפה אשר אינה משמשת רק כמכשיר לפענוח המציאות על ידי החושים והמחשבה, אלא משמשת באופנים שונים כאמצעי לבנייה של תמונת המציאות, כך שתתאים לצרכים הפוליטיים של המפלגה, המדינה, הקבוצה החברתית כלכלית, המגדרית, הדתית והאתנית. מאבקו ההרואי של וינסטון לאורכו של הספר הוא מאבק להכרה ואי כניעה כנגד צמצום המחשבה דרך השפה, מאבק בו הוא נכשל לבסוף.

בעבודת החקר והתוצר בפרויקט ששאלתו היא, ״מה מנסה להסתיר השפה?״ יצרנו את ׳מילון השפה המורחבת, דרך חקירה של מילה בודדת ונסיון להבין את כלל משמעויותיה הגלויות והנסתרות בתרבות, בהיסטוריה, בפוליטיקה ובתודעה.

תוצר ביניים - מה מסתירה השפה?

כמהלך לקראת החקר והתוצר הסופיים שיעסקו בהרחבת משמעותן של מילים, החלטנו לבחור מילים וביטויים שהפכו לשגורים בחיינו, וביתר שאת מאז מאורעות ה 7  לאוקטובר.  

סביב כל מילה יצרנו מאגר דימויים אשר ביקש להביט על משמעויותיה באופן רחב ככל שניתן. זהו מהלך מחשבתי ורגשי מורכב בזמן מלחמה והניסיון להבין ממבט אסטרונאוט על מילה ומושג, הוא גם הניסיון להשתחרר מלפיטת עיצוב התודעה אשר מתרחש במחוזותינו בעתות שבר ומשבר.