דילמות מוסריות במצבי קיצון

פרויקט בין תחומי - היסטוריה ועיצוב | כיתה יא׳ | תשע״ז

רציונל הפרויקט

השואה שנחתה על העם היהודי בגרמניה אילצה את היהודים כמו גם אחרים בסביבתם להתמודד עם שאלות מוסריות ועם דילמות ערכיות בלתי אפשריות. אזרחים גרמנים שמצאו עצמם מתבקשים באישון ליל לסייע לזרים גמורים, ליהודים, ביודעם שאם ייתפסו דינם מוות; קצינים בצבא הגרמני שנדרשו לחסל אוכלוסיות שלמות; יהודים שלוּ סייעו בהסגרה או ברצח של בני עמם יכולים היו למלט את נפשם וכיו"ב דילמות מוסריות שקשה להעלותן על הדעת. בפרויקט המשותף חקרו תלמידי כלל השכבה, במסגרת שיעורי היסטוריה, דילמות מוסריות מתקופת המלחמה ואת ההקשר ההיסטורי הקיצוני שבו התרחשו. התלמידים נעזרו במקורות היסטוריים שונים.

פרשנות חזותית אישית לסיפורי הדילמה ההיסטוריים

בגרמניה הנאצית גם האמנות גויסה למטרות תעמולה להאדרת הגזע הארי. בשנת 1937 הציגו הנאצים באותה עת שתי תערוכות אמנות בגרמניה. האחת: תערוכה נודדת שכונתה 'אמנות מנוונת' ונועדה להציג את כל מה שהיה בעיני הנאצים מושחת מנוון וסוטה באמנות. בתערוכה הוצגו 600 יצירות של 112 אמנים מודרניים (ובהם אנרי מאטיס, פבלו פיקסו, מקס ארנסט, אדוורד מונק, מארק שאגאל) אשר נגנבו בידי הנאצים ממוזאונים לאמנות מודרנית. השנייה: התערוכה של האמנות הרשמית "תערוכת האמנות הגרמנית הגדולה" – נכללו בה יצירות גרמניות שנחשבו על פי המשטר הנאצי לאמנות 'בריאה' כגון ציורי דיוקנאות, תיאורי חיות, דמויות נשים גברים וילדים. שתי התערוכות נועדו להגדיר בבירור מה נחשב בעיני המשטר הנאצי לאמנות מותרת ומה לאמנות אסורה: כל מה שהיה אוונגרדי, שונה, נועז או לא שואף לשלמות נחשב בעיני המשטר ל'אמנות מנוונת'. 

בפרויקט המשותף נדרשו תלמידי מגמת העיצוב לפרשנות חזותית אישית של סיפורי הדילמה המוסריים שנחקרו בידי כלל תלמידי השכבה. לשם כך התנסו תלמידי מגמת העיצוב ביצירת עולם חזותי שנע בין 'אסתטיקה נאצית' ובין 'אמנות מנוונת', יצירת היברידים (יצורי כלאיים) ושילובים לא טבעיים. דרך עבודה זו מתרחקת במודע מדימוי מושלם וחותרת לאימוץ השפות החזותיות של אמנות מנוונת. 

התוצר המשותף - פאנזינים

התוצר הסופי של הפרויקט היה פאנזינים (עיתונים מחתרתיים בהוצאה עצמית) המשלבים את סיפורי הדילמה שנחקרו בשיעורי היסטוריה עם הפרשנות החזותית האישית שהעניקו להם תלמידי מגמת העיצוב.

לקראת סיום הפרויקט התקיים בבית הספר יום הפקה בהשתתפות כל תלמידי שכבת י"א ובמהלכו היה בית הספר ליום אחד למערכת הוצאה לאור של עיתון. לשם כך נבנו תשע תחנות הלקוחות מעולם העיתונות (צנזורה, אינפוגרפיקה, פרסום, מיתוג, עריכת לשון, עימוד, פאנזין, רפלקציה, דעות). התלמידים השתתפו בשתי תחנות לבחירתם, ובסוף היום היו הפאנזינים מוכנים לסריקה ולהדפסה. 

צוות היסטוריה: גור סלע ודנה שירן אליאש | צוות עיצוב: ענבל הלצר ואירית תמרי

תוצרים - פאנזינים

03.pdf
02.pdf
01.pdf
06.pdf
05.pdf
04.pdf
09.pdf
08.pdf
07.pdf
12.pdf
11.pdf
10.pdf
17.pdf
16.pdf
14.pdf
13.pdf
15.pdf