חוק מוסר וחברה  

תנ״ך, כיתה י׳, תשפ״ג

צוות: שני קוטלר-פוקס, טליה גרינפלד

תחומי דעת: קבצי החוקים בספר ויקרא, במדבר ודברים

שאלה פוריה: כיצד יוצרים חברה מוסרית?

משך הפרויקט:  8 שבועות

מיומנויות והרגלים: קריאה ביקורתית | שימוש בראיות לבניית הסבר, נימוק, טיעון | השוואה - זיהוי דימיון ושוני בין  בין מקורות (תנ"כי וחוץ תנ"כי) | תרגום טקסט ועמדה לדימוי ויזואלי | עמידה מול קהל | עבודה בזוגות | הבעת ביקורת.

תוצר: תערוכת צילומים מבוימים

רציונל הפרויקט 

במסגרת הפרויקט עסקנו בחוקי המקרא. רצינו לבחון בעין ביקורתית איזו חברה החוק המקראי מבקש לייצר והאם שאלת המוסריות עומדת לנגד המחוקקים, אז כמו גם היום. ביקשנו לייצר השוואה בין סט החוקים המקראיים והמודרניים, כדי לבחון אילו דברים השתנו במרוצת הזמן, והאם ניתן לראות את ההתפתחות האנושית, החברתית והמוסרית דרך החוקים השונים. לבסוף, תרגמנו את התובנות המחקריות ואת המסקנות על אודות מוסר וחברה לדימויים ויזואליים שחוברים יחד לתערוכת צילומים המשקפת את החוק המקראי, כפי שהוא היה נראה היום.

מעורבות ושיתופי פעולה:  

אזרחות - חיבור והשוואה בין החוק המקראי לחוק הישראלי-מודרני והרצאה על "מבוא לחקיקה" בכיתות. 

חלק מתוצר רב תחומי ״שאלה על מוסר וחברה״ - ספרות, תנ״ך ומבוא למדעים. (לחצו לצפייה בתוצר המשותף).

מהלך הפרויקט

תוצר ביניים: עבודות חקר ופרזנטציות על הקשר שבין חוק מקראי וחוק עכשוי

בקרוב

תוצר: תערוכת צילומים מבוימים

חרצית צילומים
חרוב צילומים
חיטה צילומים
חצב צילומים