כל אדם צריך מצרים

תנ״ך, כיתה י׳, תשפ״ג

צוות: שני קוטלר-פוקס, טליה גרינפלד

תחומי דעת: סיפורי התהוות האומה - ספר שמות 

שאלה פוריה: מה הופך אדם לחופשי?

משך הפרויקט:  9 שבועות

מיומנויות והרגלים: שימוש בראיות לבניית הסבר | נימוק | טיעון | השוואה - זיהוי דימיון ושוני בין  בין מקורות (מקראי וחוץ מקראי) | איתור פרשנות רלוונטית | עיצוב - חיבור בין טקסט ורעיון מרכזי לתמונה | עבודה בצוות | שאילת שאלות והבעת ביקורת.

תוצר: הגדת פסח כיתתית

רציונל הפרויקט 

במסגרת הפרויקט, עסקנו בספר שמות, החל משלב העבדות במצרים ועד ליציאה לחופשי וקבלת עשרת הדברות במעמד הר סיני, לאורך המעבר של המשפחות והשבטים האינדיבידואלים לעם בעל מכנה משותף. שאלת הפרויקט ליוותה אותנו לאורך כל הדרך, גם בשיח על גוף ונפש משועבדים ועל הסיבה שבגינה ההליכה במדבר ארכה 40 שנה, אך לא פחות חשוב מכך - על החיים שלנו כיום, על הדברים שאנחנו משועבדים אליהם ועל החופש שיש לנו בתוך הכללים והמסגרות. כחלק משאלת הפרויקט ביקשנו גם לבדוק איפה אנחנו יכולים למצוא את החופש שלנו בתוך המסורת, לשאול שאלות, להביע ספק ולחפש תשובות והסברים שונים, מתוך הבנה שמסורת לא חייבת להיות קפואה בזמן ויכולה להיות גם דבר נושם ומשתנה, שאנחנו נותנים לו את המשמעויות הרלוונטיות לנו. כחלק מהתמות של שנה זו - הפרויקט התייחס בין היתר על היווצרותו של עם. 

מהלך הפרויקט

מעורבות ושיתופי פעולה:  עיצוב ההגדה בשיתוף כמומחה דעת של המורות לעיצוב ולאומנות -  על מנת לייצר "שפה משותפת" לכל הגדה, גם בהיבט החזותי שלה. 

דוגמאות לעמודים מתוך ההגדות (לחצו להגדלה)