סליחה על השאלה

מהלך פרויקט (משך הפרויקט: מחצית א׳)

  • לימוד עומק של סיפורי ספר בראשית

  • שימוש בעיצוב מקראי, התמודדות עם הטקסט המקראי

  • עבודת חקר על סיפור נבחר בשלושה חלקים

  • סדנת שאילת שאלות

  • צילום הסרטונים

  • פרזנטציות בכיתה

  • אירוע סיום שכבת י

תנ"ך, כיתה י', תשפ״א

צוות: רחלי בני ישראל ואדר רביב

ידע: תנ"ך - סיפורי בראשית ומגילת רות

מיומנויות והרגלים: שאילת שאלות | חשיבה ביקורתית | עבודת צוות | ביקורת עמיתים

תוצר: הפקה והשתתפות בסרטון של "סליחה על השאלה" בהשראת סיפורי התנ"ך - מענה לשאלה עליה אין תשובה בתנ״ך מתוך גישות שונות אותן חקרו התלמידים.

רציונל הפרויקט: פרויקט סליחה על השאלה נוצר כדי לחבר את התלמידים לסיפורי הראשית ולהבנה כי בכל סיפור יש מתחת לפני השטח, ללמוד אילו שאלות שואלים ואילו שאלות לא שואלים.

במסגרת השיעורים למדנו את הפרקים ודנו בסוגיות שעליהן לא ניתנות תשובות במקרא. לאורך הפרויקט התלמידים התנסו בחיבור שאלות עומק וחקרו את השאלה מתוך גישות ידע מתחומים שונים. למשל מתחום הפסיכולוגיה, מדעי המוח, אנתרופולוגיה ועוד, בנוסף על תחום המחקר המקראי.

סיפורי בריאת האדם בדתות השונות

מהו עץ הדעת?

לאדם וחווה היו רגשות?

גיל האדם בתנ״ך

מהו הפרי האסור?

מדוע מנחתו של הבל התקבלה ושל קין לא?

מעמדו של האדם בעולם

חסד

הגירוש מגן עדן

מה אפשר לעשות כדי לקדם שיוויון בין המינים?

הגבר שלפני האשה

מדוע ה׳ כאס על קין כאשר רצח את הבל?

מי משרת את מי?

תהליך ההתגיירות של רות

האם נוח באמת היה צדיק?

איזה פרי הוא פרי עץ הדעת?

מדוע יש הבדל בין בראשית א׳ לבראשית ב׳?

מה היה קורה אילו לא אכלו מעץ הדעת?